Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA IMIELIŃSKA"

Właściwości połączeń klejonych Al/laminat epoksydowy ze wzmocnieniem z włókienwęglowych

Czytaj za darmo! »

Połączenia adhezyjne cieszą się rosnącą popularnością w różnych dziedzinach techniki, stając się konkurencją dla połączeń tradycyjnych. Zalety połączeń klejonych to: mała masa, i wysoka wytrzymałość mechaniczna, równomierny rozkład naprężeń, możliwość łączenia różnych materiałów. Wadami są wrażliwość na wahania temperatury oraz starzenie i degradacja w agresywnych środowiskach, co powoduje t[...]

Wpływ metody wytwarzania na właściwości laminatów poliestrowo/szklanych do budowy małych jednostek pływających

Czytaj za darmo! »

Włókniste kompozyty polimerowe są obecnie stosowane we wszystkich dziedzinach techniki, zastępując materiały tradycyjne i dając nowe możliwości rozwiązań konstrukcyjnych, szczególnie w odniesieniu do środków transportu. Najważniejszą grupą tych materiałów są kompozyty warstwowe - laminaty. Laminaty polimerowe są powszechnie stosowane w budowie małych jednostek pływających, takich jak: jachty i łodzie rekreacyjne, łodzie patrolowe dla policji i wojska, kutry rybackie [1÷3]. Długość tych jednostek najczęściej wynosi od kilku do ok. 30 metrów. Większe jednostki buduje się na potrzeby marynarki wojennej i tutaj ich długość sukcesywnie wzrasta (rys. 1) [4], a wiodącą rolę odgrywa marynarka wojenna Szwecji. Budowane przez nią amagnetyczne korwety osiągają już nawet 90 m (i więcej) długości. Wymaga to jednak stosowania nowoczesnych materiałów i technologii. Obok wzmocnienia z tradycyjnych włókien szklanych stosuje się włókna węglowe o dużym module Younga (sztywność) i wysokowytrzymałe włókna aramidowe. Również tradycyjne w okrętownictwie osnowy poliestrowe są zastępowane winyloestrowymi lub epoksydowymi [5]. Efektywne wykorzystanie nowych materiałów w budowie elementów z laminatów wymaga stosowania bardziej zaawansowanych technik wytwarzania gwarantujących lepszą jakość strukturalną materiału związaną z mniejszą liczbą defektów technologicznych oraz możliwością zmniejszenia udziału żywicy w konstrukcji, co prowadzi do podniesienia wskaźników wytrzymałościowych, zwiększenia odporności na pękanie i trwałości eksploatacyjnej [6]. Obecnie Polska stała się europejskim potentatem na rynku producentów jachtów i łodzi z laminatów polimerowych. Jednak większość naszych stoczni stosuje metodę ręczną przesycania włókien szklanych, w niektórych trwają prace nad wdrożeniem metody infuzji lub RTM (Resin Transfer Moulding). Wymaga to jednak zatrudnienia fachowej siły roboczej, która musi być dobrze opłacana, a przemysł ten opiera swoją opłacalność[...]

Wpływ zmiennych własności adhezyjnych powierzchni klejonych na propagację pęknięcia w złączu Al/laminat epoksydowo-węglowy

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje klejone znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. lotnictwie, motoryzacji, przemyśle okrętowym czy budownictwie. Najczęściej klei się elementy z polimerów i kompozytów polimerowych, jednak obserwuje się też rosnące wykorzystanie połączeń polimer/metal i metal/metal. Połączenia adhezyjne popularność zawdzięczają atrakcyjnym właściwościom, takim jak: duża odporność na korozję, brak konieczności wprowadzania otworów pod nity czy śruby (karbów strukturalnych), łatwość wykonania [1]. Klejenie jest też obecnie coraz częściej stosowanym sposobem naprawiania uszkodzeń kadłubów samolotów, jako alternatywa dla łatek nitowanych [2]. Najczęściej przykleja się łatki aluminiowe do aluminiowego podłoża, natomiast elementy kadłuba z kompozytu polimerow[...]

Pomiary energii pękania złączy klejonych z elastyczną warstwą kleju

Czytaj za darmo! »

Szersze wykorzystanie techniki klejenia w przemyśle wymaga roz- woju wiedzy na temat zachowania złączy klejonych i opracowywa- nia nowych metod badań efektywności adhezji klejów. Stosowa- ne w środowiskach polskich zespołów zajmujących się badaniem nowych systemów adhezyjnych, tradycyjne wskaźniki, takie jak: wytrzymałość statyczna na ścinanie, rozciąganie, moduł sprężysto- ści wzdłużnej czy postaciowej są mało przydatne z aplikacyjnego punktu widzenia. Ponadto czyste stany naprężeń są trudne do uzy- skania, a wyniki badań nie świadczą o możliwościach i zachowaniu złącza w długim okresie czasu. Dokładniejsze są metody bazujące na mechanice pękania. Wymagają one jednak popularyzacji pośród interdyscyplinarnego forum: chemików, materiałowców i mecha- ników. Prace prowadzone w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydzia- łu Mechanicznego Politechniki Gdańskiej we współpracy z Uni- wersytetem Bordeaux (Francja) stanowią przykład nowoczesnego podejścia do oceny nowych systemów adhezyjnych przez lepsze zrozumienie mechanizmów pękania połączeń klejonych. Kolejny artykuł autorstwa polsko-francuskiego zespołu dotyczy tej nowej dziedziny inżynierii materiałowej. Próby wykorzystujące mechanikę pękania, zwłaszcza typ I ob- ciążenia (rozwieranie), są bardzo ważnym narzędziem określania własności i trwałości złączy klejonych [1÷11]. Test klina, zwany często[...]

 Strona 1