Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN JURCZYK"

Wpływ modyfikacji biopolimerów stosowanych jako spoiwa na właściwości farb dyspersyjnych DOI:10.15199/40.2017.2.1


  Przeprowadzono badania wodnych dyspersji poliuretanowych, zsyntezowanych z prepolimerów (polioli) otrzymanych z surowców ze źródeł odnawialnych i alifatycznych izocyjanianów pod katem zastosowania ich jako spoiw do farb. Biopolimery różniły się zawartością segmentów miękkich (poliole) i twardych (grupy uretanowe i mocznikowe), segmentu hydrofilowego oraz grup izocyjanianowych. Stwierdzono, że zmiana poliolu przy zachowaniu rodzaju oraz proporcji pozostałych składników pozwala na poprawę właściwości powłokotwórczych biopolimeru oraz uzyskanie farby o dobrych właściwościach użytkowych przy 100% zawartości biopolimeru w spoiwie. Słowa kluczowe: biopolimery, spoiwa, farby dyspersyjne 1. Wprowadzenie Przemysł farb i lakierów coraz intensywniej interesuje się surowcami pozyskiwanymi ze źródeł odnawialnych, jako zamiennikami tradycyjnych spoiw, otrzymywanych z surowców petrochemicznych. Działania te wymusza z jednej strony prawodawstwo oraz konieczność ograniczenia zużycia energii z drugiej - wyczerpywanie się złóż ropy naftowej. W przeciwieństwie do surowców petrochemicznych te pozyskiwane ze źródeł odnawialnych są ogólnie dostępne, ich cena jest stosunkowo niska, ponadto są one nietoksyczne. Stanowią doskonały surowiec do produkcji monomerów i do syntezy polimerów. Z wielu różnych dostępnych surowców odnawialnych szczególne znaczenie dla przemysłu farb i lakierów mają oleje roślinne. Oleje roślinne są zbudowane z triacylogliceroli (estrów glicerolu i trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych, które stano- Waterborne, polyurethane dispersions (WPUs) synthesized from biobased polyols and aliphatic isocyanates of petrochemical origin, were tested for their potential use as binders in coating formulations. Polymers were different regarding soft (polyol) and hard (urethane and urea groups) as well as hydrophilic segments and the type and content of the isocyanate used for their synthesis. It was found that film-forming properties of bio-bas[...]

 Strona 1