Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Bagiński"

Elementy systemów oddymiania grawitacyjnego

Czytaj za darmo! »

Obowiązujące w Polsce przepisy techniczno-budowlane wymieniają dwie zasadniczemetody ochrony przed zadymieniem: usuwanie dymu oraz zapobieganie zadymieniu.Wpraktyce przyjęła się prosta interpretacja - usuwanie dymu to klapy dymowe, okna oddymiające lub wentylatory oddymiające, natomiast zapobieganie zadymieniu to głównie systemy polegające na zapewnieniu w przestrzeni chronionej nadciśn[...]

Przepisy, klasyfikacje, praktyka


  Wbudynkach spędzamy ponad 80%naszego czasu. Praktycznie stały się one naturalnym środowiskiem człowieka.Mamy prawo oczekiwać, że zastosowane w nich rozwiązania użytkowe, konstrukcyjne i materiałowe nie tylko zapewniają komfort, ale przede wszystkimbezpieczeństwo.Wtymkontekście warto zwrócić uwagę na wysoką pozycję bezpieczeństwa pożarowego w rankingu wymagań podstawowych stawianych budynkom. Jest ono drugimwymaganiem, tuż po bezpieczeństwie konstrukcji (wśród 7 wymagań). Tak ważnym dlatego, że potencjalne skutki pożarów bywają tragiczne i niezwykle kosztowne.[...]

Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych DOI:10.15199/33.2018.07.05


  Nie każdy obiekt, w którym zamontowano klapy oddymiające, może być uznany za wyposażony w samoczynne urządzenia oddymiające w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych. Dlaczego? Ponieważ nie zapewniono w nim wymaganej skuteczności systemu i/lub nie spełniono wymagań wybranego standardu projektowego. Analiza wybranych normi warunków technicznych (Dz. U. 2017 poz. 2285) dotyczących projektowania systemów oddymiania wskazuje jednoznacznie, iż poprawnie zaprojektowane, wykonane i użytkowane systemy oddymiania zapewniają realizację co najmniej jednego z celów: ■ bezpieczne warunki ewakuacji przez wymagany czas; ■ prowadzenie akcji gaśniczej straży pożarnej dzięki łatwemu zlokalizowaniu i dotarciu do miejsca pożaru; ■ obniżenie temperatury (zmniejszenie wpływu temperatury na elementy budynku podczas pożaru); ■ spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru; ■ ochrona wyposażenia i dóbr zgromadzonych w budynku. Jednak wymienione cele coraz częściej nie są brane pod uwagę przy projektowaniu, a w przypadku systemu oddymiania podstawą staje się chęć redu[...]

 Strona 1