Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radomir Graczyk"

Wpływ wybranych preparatów dezynfekcyjnych na hamowanie wzrostu bakterii środowiskowych z rodzaju Enterococcus DOI:10.15199/62.2018.8.33


  Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) jest jedną z najczęstszych i najpoważniejszych chorób krów mlecznych, stanowiącą istotny problem w hodowli bydła mlecznego. W ostatnich latach ograniczono występowanie stanów zapalnych gruczołu mlekowego na tle patogenów zakaźnych mastitis, jednak zaobserwowano wzrost zapaleń wymienia z udziałem bakterii środowiskowych1). Do takich bakterii należą m.in. enterokoki będące przyczyną zarówno podklinicznych, jak i klinicznych stanów zapalnych. Szacuje się, że stanowią one przyczynę 8-13% wszystkich zapaleń gruczołu mlekowego2). W odróżnieniu od innych ziarenkowców Gram-dodatnich, katalazo-ujemnych, enterokoki cechują się dużą tolerancją na warunki środowiskowe. Większość gatunków wykazuje zdolność do wzrostu w zakresie temp. 10-45°C, w obecności 6,5-proc. NaCl przy pH 9,6. Wszystkie bakterie Enterococcus spp. hydrolizują eskulinę w obecności żółci w stężeniu 40%. Enterokoki wykazują wysoką odporność na działanie temperatury, są w stanie przeżyć w temp. 60°C przez 30 min3). Występowanie zakażeń gruczołu mlekowego u krów z udziałem patogenów środowiskowych może być zminimalizowane m.in. poprzez utrzymywanie właściwej higieny wymienia i strzyków, zapewnienie prawidłowego działania urządzeń udojowych, stosowanie terapii DC (dry cows) oraz przedudojowej i poudojowej dezynfekcji strzyków4). Stwierdzono, że przedudojowa dezynfekcja strzyków redukuje częstość pojawiania się w okresie laktacji nowych infekcji na tle środowiskowym nawet o 50%5). Z kolei poudojowa dezynfekcja strzyków redukuje występowanie nowych zakażeń spowodowanych przez patogeny zakaźne6, 7), jednak nie wykazuje ona wpływu na częstość zakażeń wywoływanych przez paciorkowce środowiskowe5, 8, 9). Istnieją jednak wyniki badań wskazujące na rzadsze występowanie zakażeń spowodowanych przez paciorkowce środowiskowe u krów, którym dezynfekowano strzyki w porównaniu z tymi, u których nie przeprowadzano tego zabiegu10). Dowiedziono, że substan[...]

 Strona 1