Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata GÓRECKA"

Porównanie wybranych narzędzi do komputerowej analizy układów cyfrowych DOI:10.15199/48.2018.11.17

Czytaj za darmo! »

Proces projektowania układów elektronicznych obejmuje m.in. analizę pracy zaprojektowanego układu przy zadanych warunkach. Od około 50 lat w realizacji takiej analizy inżynier jest wspierany przez programy komputerowe. Początkowo, programy takie były dedykowane do analizy układów analogowych, jednak już w latach 80-tych ubiegłego wieku zaczęto wykorzystywać takie programy do analizy układów cyfrowych [1, 2 ,3]. Programy te sa również wykorzystywane podczas kształcenia inżynierów. Jednym z popularnych programów do analizy układów elektronicznych jest program SPICE opracowany na Uniwersytecie Berkeley [3], a obecnie dostępny w wersjach dedykowanych dla różnych klas komputerów i dla różnych systemów operacyjnych przez wielu producentów oprogramowania, np. PSPICE A/D będący częścią pakietu OrCAD. Wadą tego programu jest wysoka cena pakietu komercyjnego oraz ograniczenie wielkości analizowanego układu w wersji demonstracyjnej - dostępnej bezpłatnie. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele bezpłatnych pakietów oprogramowania umożliwiających przeprowadzenie analiz komputerowych układów analogowych lub cyfrowych. Do grupy tej należą m.in. pakiety MultiSim oraz Electronics Workbench [4, 5]. O użyteczności oprogramowania do analizy układów elektronicznych decydują głównie dwa czynniki: dokładność zastosowanych modeli elementów dostępnych w rozważanym programie oraz czas potrzebny na wykonanie niezbędnych obliczeń. Oczywiście, wymagania wysokiej dokładności obliczeń i krótkiego czasu ich trwania są wzajemnie sprzeczne. Dlatego programy wykorzystujące modele elementów elektronicznych o różnej dokładności są przydatne na różnych etapach przygotowywania projektu urządzeń elektronicznych. W niniejszej pracy porównano wybrane cechy popularnych programów do analizy układów elektronicznych pod kątem ich zastosowań do analizy układów cyfrowych. W szczególności zwrócono uwagę na możliwości zastosowania rozważanych programów w procesie ksz[...]

 Strona 1