Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał TARATAJCIO"

Rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną kolei na podstawie testów przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii DOI:10.15199/48.2018.11.31

Czytaj za darmo! »

Specyfika energetyczna kolei - wyzwania Znaczące zapotrzebowanie na energię elektryczną W krajach uprzemysłowionych kolej zelektryfikowana stanowi znaczący udział w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Odnosząc się do Wielkiej Brytanii - roczny pobór energii elektrycznej na potrzeby transportu kolejowego w 2015 roku wyniósł 3,4 TWh, co wiązało się z emisją około 1,75·106 ton CO2 1, w tym 1,4 TWh i około 0,72·106 ton CO2 przypadło na kolej w południowym rejonie Wielkiej Brytanii zasilaną napięciem stałym. Zmienność obciążeń Kolej ze względu na swoją specyfikę - ruch pociągów - charakteryzuje się znaczną zmiennością obciążeń w zakresie całodobowym (zobrazowane jest to na przykładzie punktu zasilającego New Cross - rysunek 1), lecz przede wszystkim w zakresie chwilowym. Na największych podstacjach transformatorowo-prostownikowych zmiany chwilowe obciążeń niejednokrotnie osiągają wartości kilkunastu kiloamper, porównywalne z wartościami prądów zwarciowych, co zobrazowane jest na przykładzie podstacji transformatorowo-prostownikowej South Bermondsey (rysunek 2). Tak duża zmienność obciążeń stwarza konieczność doboru transformatorów zasilających do szczytowych wartości średnich półgodzinnych zapotrzebowań na moc, układów transformatorowoprostownikowych zaś o odpowiednio wysokich mocach znamionowych dopuszczających znaczne przeciążenia chwilowe. Odnosi się to również do pozostałych elementów systemu zasilającego i trakcyjnego (kabli, linii napowietrznych, linii trakcyjnych, zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych itd.). Duża zmienność obciążeń przekłada się zatem na znaczne koszty takich urządzeń i całego systemu. 1 Obliczono z wykorzystaniem kalkulatora na stronie http://www.carbon-calculator.org.uk Rys.1. Wykres zmienności całodobowej zapotrzebowania na moc dla głównego punktu zasilającego New Cross w rejonie Londynu 2 Rys.2. Zmienność chwilowa prądu podstacji transformatorowoprostownikowej South[...]

 Strona 1