Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Bartnicka"

Higiena rąk w przemyśle mięsnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Higiena środowiska (w tym higiena osobista pracowników) i procesu produkcyjnego jest podstawą do efektywnego wdrożenia i funkcjonowania systemu HACCP, zapewniającego jakość i bezpieczeństwo zdrowotne mięsa i produktów mięsnych. Szeroko rozumiana higiena produkcji zależy od kultury higienicznej pracowników, kadry średniej i zarządzającej. Można to osiągnąć m.in. poprzez profesjonalne szkolenia z zakresu higieny osobistej pracowników, w tym z higieny rąk, podnoszące świadomość personelu produkcyjnego. Człowiek jest nosicielem różnorodnej i licznej mikroflory, która zasiedla jego skórę, włosy, błony śluzowe, jamę nosowo-gardłową i przewód pokarmowy (tab. 1). Drobnoustroje dostają się do powietrza w czasie mówienia, kichania, kaszlu, wydmuchiwania nosa, ze skóry i włosów. Dużym zagrożeniem są nosiciele niewykazujący klinicznych (widocznych) objawów chorobowych. Jednak przenoszenie (transmisja) mikroorganizmów zachodzi głównie poprzez ręce pracowników. Skład ilościowy i jakościowy drobnoustrojów na rękach zależy przede wszystkim od rodzaju przetwarzanego surowca, etapu procesu technologicznego, czystości powierzchni roboczych (produkcyjnych) oraz od higieny osobistej pracowników. Mikroflora rąk dzieli się na przejściową i osiadłą (stałą) [1]. Mikroflora przejściowa występuje na skórze rąk tylko przez jakiś czas, nie jest charakterystyczna dla danej osoby i może być przenoszona z rąk na dotykaną powierzchnię i na odwrót. W jej skład wchodzą przede wszystkim pałeczki z grupy coli, paciorkowce kałowe i gronkowce koagulazoujemne. Drobnoustroje te można łatwo usunąć po kilku minutach mycia rąk. Mikroflora osiadła (stała) ma charakter osobniczy (indywidualny), bytuje na stałe w skórze i rozmnaża się w niej, głęboko ukryta w gruczołach potowych i kanalikach łojowych. Reprezentowana jest głównie przez ziarniaki i gronkowce koagulazododatnie. Dla wydobycia jej na powierzchnię skóry potrzeba ok. kilku minut mycia z szorowaniem, a efekty mycia [...]

 Strona 1