Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maurycy Kin"

BADANIE JAKOŚCI DŹWIĘKU SYGNAŁÓW MOWY I MUZYKI EMITOWANYCH ZA POMOCĄ JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ SIECI DAB+ WE WROCŁAWIU DOI:10.15199/59.2019.6.58


  1. WSTĘP Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) z 2013r., radiofonia cyfrowa powinna objąć swoim zasięgiem zarówno wielkie obszary (cały kraj bądź jego regiony), jak i mniejsze terytoria (np. aglomeracje miejskie). Do tego ostatniego przypadku z uwagi na koszty oraz lokalny charakter przekazywanych treści nadaje się rozwiązanie w postaci sieci jednoczęstotliwościowej. Rozwiązanie takie zastosowano we Wrocławiu: trzy nadajniki sygnału DAB+ rozmieszczono w wierzchołkach trójkąta, co umożliwia pokrycie niemalże całego obszaru miasta. Do kodowania wykorzystano standard HE-AAC v. 2 [7], przez co uzyskano możliwość poprawy jakości przy niższych przepływnościach poprzez wykorzystanie przetwarzania SBR (Spectral Band Replication) oraz Parametric Stereo, umożliwiających zdecydowaną poprawę jakości dźwięku przy szybkościach 64kb/s oraz 48 kb/s [3], [10]. Trudności rozwiązania wykorzystującego sieć jednoczęstotliwościową polegają przede wszystkim na zapewnieniu synchronizacji pomiędzy nadajnikami. Może to powodować zanikanie podnośnych, doprowadzając do okresowego pogorszenia jakości dźwięku, a nawet częściowego zaniku sygnału [7]. Pomimo znacznego postępu w tworzeniu obiektywnych metod oceny jakości transmisji sygnału mowy i muzyki, nadal jedynym wiarygodnym weryfikatorem jakości są metody wykorzystujące pomiary subiektywne, za pomocą których można wyznaczyć dopuszczalną degradację sygnałów, która nie powoduje drastycznego spadku jakości dźwięku. Ponieważ w Katedrze Akustyki i Multimediów przeprowadzano już badania jakości dźwięku nadawanego w systemie DAB+ w latach 2005-2009 [4], [11], przy emisji eksperymentalnej z jednego nadajnika, postanowiono zbadać jakość przekazu sygnałów mowy i muzyki w przypadku obecnego rozwiązania, wykorzystującego sieć jednoczęstotliwościową. 2. METODA BADAŃ 2.1. Wybór procedury Jakość mowy i muzyki może być oceniana wg pięciostopniowej skali MOS (Mean Opinion Score) [9], bądź w[...]

 Strona 1