Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Fengxian Tang"

Zmiany składu lotnych związków zachodzące w napoju mieszanym podczas fermentacji przy zastosowaniu dostępnego w handlu szczepu drożdży DOI:10.15199/62.2018.8.32


  Obecnie rosnący popyt konsumentów na żywność funkcjonalną oraz zwiększona świadomość społeczna w zakresie istotności naturalnych przeciwutleniaczy dla wspierania zdrowia i zapobiegania różnym chorobom przyczyniły się do bardzo szybkiego wzrostu produkcji i spożywania owoców oraz przetworzonych produktów owocowych, takich jak soki, wina i napoje fermentowane. Alkoholowa fermentacja soku owocowego powoduje znaczną zmianę jego składu, zwiększa zawartość związków bioaktywnych i nadaje sokom owocowym większą wartość odżywczą. Jujuba (ziziphus, głożyna pospolita, z rodziny Rhamnaceae), popularny na całym świecie owoc o właściwościach odżywczych, jest szeroko rozpowszechniony w północnych Indiach, Azji Środkowej i Chinach. Chiny są największym na świecie krajem produkcji i spożywania jujuby. Duża produkcja jujuby, ponad 7 mln t/r, stanowi jednocześnie przyczynę wielkich strat po zbiorach, zwłaszcza w pro- Nowadays, a rising consumer demand for functional foods and an enhanced public awareness of the essentiality of natural antioxidants for promoting health and preventing various diseases have contributed to explosive consumption and production growth of fruits and fruit-processing products like juices, wine and fermented drinks. The alcoholic fermentation of fruit juice results in significant changing its composition, increasing the content of bioactive compounds and making the fruit juice more nutritious. Jujube (zizyphus, Rhamnaceae), a popular nutritional fruit worldwide, is widely distributed in northern India, central Asia, and China. China is the world’s largest jujube-producing and consuming country. The high production of jujubes, more than 7,000,000 tons annually, gives rise to great post-harvest losses, especially in Xinjiang province of China, where about 30% of Chinese jujubes are produced. To reduce losses and increase farmers’ income, a deep processing of the fruits to wines, spirits, juices and drinks is ne[...]

 Strona 1