Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Antosiewicz"

Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia DOI:10.15199/33.2018.08.24


  Oświetlenie drogi ewakuacyjnej ma umożliwić bezpieczne wyjście z miejsc w budynku lub obiekcie budowlanym, w którychmoże przebywać człowiek (bezpieczne wyjście oznacza stworzenie warunków widzenia, umożliwiających identyfikację i sprawne poruszanie się po drodze ewakuacyjnej). Oświetlenie ewakuacyjne powinno również oświetlać miejsca usytuowania sprzętu pożarniczego (hydranty, gaśnice itp.) i sprzętu bezpieczeństwa (apteczki, punkty medyczne). Systemy oświetlenia awaryjnego są coraz popularniejsze, a często nawet wymagane obligatoryjnie. Oprawy ewakuacyjne powinny cechować się m.in. odpowiednimi parametrami fotometrycznymi oraz czasem awaryjnego działania. Jednym z normowych parametrów fotometrycznych, wymaganych przepisami krajowymi, jest natężenie oświetlenia, czyli stosunek strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do pola tej powierzchni. Natężenie oświetlenia, jego rozkład na powierzchni pracy oraz na powierzchni otaczającej, a także barwa światła, mają także bardzo duży wpływ na szybkie i komfortowe postrzeganie przez człowieka. Z przeprowadzanych badań [8] nad samopoczuciem pracowników w zależności od barwy światła wynika, że[...]

Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia DOI:10.15199/33.2018.08.24


  Oświetlenie drogi ewakuacyjnej ma umożliwić bezpieczne wyjście z miejsc w budynku lub obiekcie budowlanym, w którychmoże przebywać człowiek (bezpieczne wyjście oznacza stworzenie warunków widzenia, umożliwiających identyfikację i sprawne poruszanie się po drodze ewakuacyjnej). Oświetlenie ewakuacyjne powinno również oświetlać miejsca usytuowania sprzętu pożarniczego (hydranty, gaśnice itp.) i sprzętu bezpieczeństwa (apteczki, punkty medyczne). Systemy oświetlenia awaryjnego są coraz popularniejsze, a często nawet wymagane obligatoryjnie. [...]

Badanie wentylatorów oddymiających wg PN-EN 12101-3:2015 DOI:10.15199/33.2018.09.23


  Wentylatory oddymiające to podstawowy element skomplikowanych systemów wentylacji pożarowej. Służą one do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w strefie objętej pożarem.Wwyniku działania wentylatorów zmniejsza się stężenie produktów spalania w powietrzu, przez co poprawie ulega widoczność oraz zmniejsza się temperatura mieszaniny powietrza i gorących gazów pożarowych w przestrzeniach zabezpieczonych instalacją oddymiania [6, 8]. Wpływa to korzystnie również na ochronę konstrukcji samego budynku, a praca urządzeń oddymiających zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru do innych stref pożarowych [11]. Wentylatory oddymiającemogą również służyć do wentylacji w standardowych warunkach eksploatacji budynku, jako wentylatory bytowe nawiewne lub wyciągowe. Do podstawowych parametrów wszystkich wentylatorów należą m.in. ciśnienie wytwarzane przez wentylator (spiętrzenie wentylatora) i wydajność, z jaką przetłaczany jest czynnik oraz moc urządzenia. W przypadku pożarowych wentylatorów oddymiających dochodzi kolejny ważny parametr, a mianowicie odporność ogniowa. Można ją opisać jako skuteczność niezakłóconej pracy urządzenia przetłaczającego czynnik (dym) o wysokiej temperaturze przez wymagany czas. Zgodnie z normą klasyfikacyjną PN-EN 13501-4 [5], odporność ogniowa oznaczana jest symbolem"F", a dokładny podział wentylatorów oddymiających ze względu na to wymaganie przedstawiono w tabeli. Uzyskanie wymaganej klasy odporności ogniowej wentylatora wymusza na producencie przeprowadzenie odpowiednich badań wAkredytowanym Laboratorium, m.in. skuteczności działania wentylatorów w wysokiej temperaturze przez wymagany czas. Na terenie Polski uprawnionym laboratorium do wykonania wspomnianych testów jest m.in. Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Raporty uzyskane z badań są następnie wykorzystywane w procesie certyfikacji, który finalnie (przy spełnieniu pozostałych wymagań jed[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2015.07.12


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego oraz metodologię prowadzenia badań EMC w obszarze elementów automatyki pożarowej z uwzględnieniem wieloletniej praktyki Laboratorium Badań Ogniowych działającymprzy Instytucie Techniki Budowalnej. Zaprezentowano także potencjalne zagrożeniawynikające z niepoprawnej kompatybilności elektromagnetycznej. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia przeciwpożarowe, EMC, SURGE, BURST, SINUS, ESD, badania kompatybilności, komora GTEM, EUT.5]: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2015 (nr 515) 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych *) Autor do korespondencji: e-mail: p.antosiewicz@itb.pl Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych Electromagnetic compatibility in fire safety automation mgr inż. Piotr Antosiewicz1)*) dr inż. Paweł Sulik1) mgr inż. Wojciech Węgrzyński1) Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego oraz metodologię prowadzenia badań EMC w obszarze elementów automatyki pożarowej z uwzględnieniem wieloletniej praktyki Laboratorium Badań Ogniowych działającymprzy Instytucie Techniki Budowalnej. Zaprezentowano także potencjalne zagrożeniawynikające z niepoprawnej kompatybilności elektromagnetycznej. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia przeciwpożarowe, EMC, SURGE, BURST, SINUS, ESD, badania [...]

 Strona 1