Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Kornalewski"

Optyczne zagadnienia znaków o zmiennej treści

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój motoryzacji, a tym samym rosnąca liczba samochodów niesie za sobą potrzebę ciągłego podnoszenia stopnia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Jednym z elementów, który wpływa na bezpieczeństwo na drogach jest prawidłowe oznakowanie, czyli dobrze widoczne niezależnie od warunków pogodowych znaki oraz sygnalizatory drogowe. W artykule zaprezentowano praktyczne propozycje nowatorskich układów optycznych zaprojektowanych w Instytucie Optyki Stosowanej i wykorzystywanych w urządzeniach wyposażenia drogi. Abstract. The dynamic development of the automotive industry, as well as the increasing number of cars enforces continuous improvement of safety of the road user. One of the elements that affects safety on the road is correctly designed and clearly visible regardless of weather conditions, traffic signs and signals. In this article some propositions of practical, modern optical setups, developed in the Institute of Applied Optics and ready for implementation are presented. (Optical Aspects of Variable Message Signs). Słowa kluczowe: Znaki o zmiennej treści, Sygnalizatory drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Keywords: Variable Message Signs (VMS), traffic lights, traffic road security. Wstęp Rozwój infrastruktury drogowej, jak również dynamiczny wzrost liczby pojazdów niesie za sobą konieczność wyposażenia drogi w nowoczesne oznakowanie [1]. Poprawia ono zarówno płynność jazdy, jak i przepustowość dróg, co oznacza wymierne korzyści materialne, jak również zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Nowoczesne oznakowanie oparte jest przede wszystkim na różnego typu znakach o zmiennej treści. Umożliwiają one zarządcom dróg dostosowanie parametrów ruchu, takich jak: dozwolona prędkość, zakaz wyprzedzania itp. do dynamicznie zmieniających się warunków na drodze (zarówno atmosferycznych jak i związanych z różnymi sytuacjami drogowymi, w tym losowymi - jak wypadki). Znaki te pozwalają ponadto na przekazanie kierowcom dowolnej informa[...]

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM na skrzyżowaniach o skomplikowanej geometrii DOI:


  Bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) stanowi przedmiot szczególnej troski zarówno agend rządowych jak i pozarządowych. Wskaźniki statystyczne do 2015 roku wskazywały optymistycznie, że brd poprawia się z każdym rokiem, jednak ta poprawa jest coraz mniejsza, a w 2016 roku nastąpił ponowny wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2014 roku doszło do 34 970 wypadków, w 2015 32 967, a w 2016 33 664. Liczba zabitych wynosiła odpowiednio 3 202, 2 938 i 3 026. Doszło więc do pewnej stabilizacji wokół liczby 3 000, co pozornie mogłoby cieszyć zważywszy, że w 2007 roku liczba ta wynosiła aż 5 583. Jednak to nadal jest tak, jak by w ciągu roku zniknęło jedno miasto z mapy Polski. Przyczyny wypadków są różne. Można jednak zawsze wydzielić trzy czynniki: jakość drogi - 28%, stan techniczny pojazdu - 8%, czynnik ludzki - 64%. CZYNNIK LUDZKI Z czynnikiem ludzkim próbuje się walczyć w najprostszy sposób, czyli zmieniając prawo w kierunku wysokich kar za prowadzenie pod wpływem alkoholu czy też innych substancji odurzających. Planuje się również ograniczanie dostępu do kierowania pojazdami przez wprowadzanie okresowych badań lekarskich dla starszych osób. Obserwując poczynania instytucji ustawodawczych celem nadrzędnym nie jest ograniczanie dostępu do prowadzenia pojazdów. Społeczeństwo (szczególnie w Europie) starzeje się. Coraz więcej ludzi będzie tymi starszymi kierowcami lub rowerzystami i z konieczności będą dłużej musieli pełnić swoje role. Miasta wydają poważne środki na stworzenie rozbudowanej sieci dróg rowerowych, które często w bardzo nieczytelny sposób, z punktu widzenia pieszych lub kierujących, przecinają się z jezdniami, gdzie porusz[...]

Optyczno-fizjologiczne uwarunkowania eksperymentalnego oznakowania drogowego (OE) DOI:

Czytaj za darmo! »

W związku z dynamicznie rozwijającym się transportem samochodowym w Polsce oraz rozwojem sieci nowych dróg istnieje konieczność dostosowywania oznakowania dróg do zmieniających się potrzeb i priorytetów w sterowaniu ruchem (potokami pojazdów). Jego celem jest m.in. wyznaczanie najbardziej optymalnych korytarzy ruchu, skracających czas przejazdu oraz zwiększenie komfortu jazdy, a tym samym poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ czas wprowadzenia nowego typu oznakowania dróg w obowią[...]

 Strona 1