Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wang Xu"

Badania inżynieryjne nad bezpośrednią syntezą metylochlorosilanu w reaktorze fluidalnym wyposażonym w wielorurowy wymiennik ciepła z przegrodami segmentowymi DOI:10.15199/62.2018.7.22


  Silicone materials combine the dual properties of inorganic materials and organic materials, which are widely used in aerospace and medicine techniques, as well as in electrical and electronic, textile, construction and chemical industries. Methyl chlorosilane is the most important monomer for the preparation of silicone polymerization products (including silicone oil, silicone rubber, and silicone resins), and it is also the basic raw material for preparing other silicon-functional silanes. Industrial methyl chlorosilane products are mixtures of various functionalities, and dimethyl dichlorosilane is mostly used, accounting for about 90% (mass fraction) of methyl chlorosilane1). In 1941, the technology for the direct synthesis of methyl chlorosilanes from methyl chloride and silicon powders using copper catalysts was proposed by Rochow2). At present, the direct method for producing organic silicon monomers is commonly used in the industries, in line with the reaction (1): 3 3 2 2 (1) 2CH Cl + SiCu(CH ) SiCl 300°C 97/7(2018) 1145 Materiały krzemowe łączą w sobie właściwości nieorganicznych oraz organicznych materiałów stosowanych na szeroką skalę w lotnictwie oraz w medycynie, a także w przemysłach elektrycznym, elektronicznym, tekstylnym, budowniczym i chemicznym. Metylochlorosilan jest najistotniejszym monomerem w procesie wytwarzania polimerowych związków krzemu (w tym oleju silikonowego, gumy silikonowej oraz żywic silikonowych), a także podstawowym surowcem w wytarzaniu pozostałych silanów funkcjonalizowanych krzemem. Metylochlorosilany przemysłowe są mieszankami wykazującymi różnorakie właściwości. Najpowszechniej stosowany jest dimetylodichlorosilan, stanowiący ok. 90% mas. metylochlorosilanów1). W 1941 r. Rochow2) opracował metodę bezpośredniej syntezy metylochlorosilanów oraz proszków krzemu w obecności miedzi jako katalizatora. Obecnie w przemyśle powszechnie stosuje się bezpośrednią metodę wytwarzania monomerów[...]

 Strona 1