Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrick SundholM"

Powlekanie i zaklejanie papieru przy użyciu technologii natryskowej DOI:


  Uszlachetnianie/modyfikacja powierzchni papieru i tektury jest nauką samą w sobie. Pewne kombinacje chemikaliów i barwników są aplikowane na wstęgę papieru w celu uzyskania pożądanych właściwości papieru na jego powierzchni. Z idealnie funkcjonującym aplikatorem do modyfikacji powierzchniowej, użytkownik może zastosować pożądaną ilość chemikaliów i barwników, lub ich mieszankę, osiągając oczekiwaną właściwość przy minimalnym zużyciu energii i wytwarzanych odpadów. Kolejnym wymaganiem jest osiągnięcie pożądanej funkcjonalności na powierzchni, przy minimalnej ilości etapów procesu. Pozwala to uniknąć zbyt skomplikowanych procesów oraz zastosowania urządzeń o dużych gabarytach. Koncepcje dostępne obecnie są kompromisem w stosunku do wymagań i istnieje luka dla uproszczenia procesu. Na przykład, zaklejanie wstęgi papieru z prasą zaklejającą typu zanurzeniowej (Puddle) zapewnia wysoką wytrzymałość wewnętrzną papieru, lecz towarzyszą temu wysokie koszty zużycia energii i problemy z utrzymaniem odpowiedniej stabilności pracy maszyny, zwłaszcza przy niskich gramaturach papieru. Prasa zaklejająca typu Film zapewnia wyższą sprawność przy niskich gramaturach oraz niższe zużycia energii, ale nie zapewnia pożądanej poprawy wytrzymałości wewnętrznej papieru. Przy powlekaniu pojedyncza warstwa pokrycia nie zapewnia najwyższej jakości papieru, patrząc z punktu widzenia drukarni, natomiast pokrycie dwoma warstwami zapewnia satysfakcjonujący wygląd wizualny; jednakże podwójna powłoka dodaje złożoności procesu, jak również wzrost kosztów i zużycia energii. Stosowanie barier funkcjonalnych na powierzchni wstęgi wymagałoby w tym celu osobnego stanowiska do modyfikacji powierzchni, ale jest to możliwe tylko przy inwestycji, która generuje znaczne koszty. Aplikacje bazujące na technologii wysokociśnieniowego natrysku były rozwijane i testowane na pilotażowych obiektach. Koncepcja ta oparta jest na specjalnej aplikacji technologii natryskowej i na specjalnym pro[...]

 Strona 1