Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Gralewicz"

Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych DOI:


  Praca w przestrzeniach zamkniętych należy do prac szczególnie niebezpiecznych i stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo nieszczęśliwych wypadków. Zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, praca wewnątrz urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach wymaga wiedzy i doświadczenia, starannego przygotowania, a także stosowania specjalistycznego sprzętu, w celu identyfikacji zagrożeń i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.Każda zamknięta przestrzeń to ryzyko występowania niebezpiecznych stężeń substancji chemicznych, a także niedoboru tlenu, co stanowi poważne zagrożenia dla pracowników, z możliwością śmierci lub obrażeń. Potwierdzają to statystyki Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród zgłoszonych wypadków, które wydarzyły się w przestrzeniach zamkniętych, ponad 60% to wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a 10% to wypadki z ciężkimi obrażeniami ciała. Analizując wydarzenia powodujące wypadki przy pracy stwierdzono, że najliczniejszą grupę przyczyn tych wypadków stanowiły zalania, upadki, utknięcia, porażenia prądem, czyli zagrożenia fizyczne (61%). Zagrożenia występowaniem niebezpiecznych stężeń substancji chemicznych, a także niedoboru tlenu to 34%. Należy zwrócić uwagę, że 60% wszystkich wypadków dotyczyło osób, które chciały udzielić pomocy, a nie tych wchodzących do przestrzeni zamkniętej. Przestrzeń zamknięta Pod pojęciem przestrzeni zamkniętej rozumiemy każdą przestrzeń zamkniętą lub częściowo zamkniętą lub przestrzeń, gdzie ruch jest ograniczony. Wejście do takiej przestrzeni odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Nie jest to przestrzeń przygotowana do ciągłego przebywania w niej pracowników. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy w przestrzeniach zamkniętych musi mieć świadomość, na jakie ryzyko się naraża. Rodzaje zagrożeń związanych z przebywaniem w przestrzeni zamkniętej. Praca w przestrzeni zamkniętej to ryzyko: ·· utraty przy[...]

Bezpieczne usuwanie materiałów zawierających azbest DOI:

Czytaj za darmo! »

Właściwości azbestu, te dobre i te złe, znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 r. istnieje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest we wszystkich krajach UE, w Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 r. Do dziś jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania. dr inż. Grzegorz Gralewicz starszy inżynier ds. wdrożeń w dziale bezpieczeństwa pracy 3M Poland dr hab. n. med. Beata Świątkowska adiunkt, kierownik Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem Zakład Epidemiologii Środowiskowej Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Azbest jest naturalnie występującym w przyrodzie minerałem o włóknistej budowie. Pod względem mineralogicznym rozróżniamy dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (azbest chryzotylowy) i grupę azbestów amfibolowych (do której należy między innymi krokidolit i amozyt). Unikatowe właściwości azbestu, takie jak ogniotrwałość, odporność na działanie chemikaliów, termoizolacyjność, dźwiękochłonność, wytrzymałość mechaniczna przyczyniły się do powszechnego wykorzystania tego surowca w produkcji wyrobów budowlanych oraz produkcji elementów wzmacniających lub izolujących termicznie, akustycznie i elektrycznie. Stosowano go w produktach odpornych na tarcie, uszczelkach, masach uszczelniających i klejach. Odporność chemiczna azbestu sprawiła, że był też stosowany w niektórych procesach, np. takich jak filtracja czy procesy elektrolityczne. Ze względu na bardzo szerokie możliwości zastosowania azbestu jest on obecny w budynkach użytkowych, przemysłowych i mieszkalnych, również jako izolacja w wagonach kolejowych, statkach, samolotach, w pojazdach wojskowych i innych. W zależności od zawartości azbestu, wyroby zawierające ten minerał podzielono na dwie grupy [1, 2]: wyroby miękkie, zawierające powyżej 20% azbestu, łatwo ulegające uszkodzeniom mechanicznym, co powoduje znaczną emisję włókien do otoczenia - bardzo szk[...]

 Strona 1