Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"A.W."

Kulinarne duety DOI:


  Letnią porą, w cieniu parasola wszystko smakuje jakby inaczej. Kawa z szarlotką, frytki z krokietem, kieliszek różowego wina… Popularność gastronomicznych ogródków trudno przecenić, ale czy wszędzie jest jednakowo czysto i sympatycznie? Który z nich jest najlepszy? Czasami odpowiedź przynosi samo życie. Jeżeli z trzech, położonych po sąsiedzku, dwa są pełne gości, a trzeci świeci pustkami, to wiadomo że coś jest na rzeczy. Wtedy warto zaufać opinii większości. Inną metodą wyłaniania miejsc przyjaznych, krajowych liderów, jest branżowy ranking. Sporządzany na podstawie wyników konkursu z klarownymi regułami, oficjalnym jury i rezultatami, które podbudowują dumę szefów i personelu. Tarasy na topie Od dziesięciu lat branżowy miesięcznik organizuje konkurs na setkę najlepszych tarasów o nazwie "Terras Top-100". Do rywalizacji można zgłosić każdy lokal, o ile spełnia cztery podstawowe warunki. Na świeżym powietrzu musi pojawić się co najmniej trzydzieści krzeseł, a goście muszą mieć do nich wolny dostęp. Co z góry wyklucza szalone pomysły, w rodzaju: wejdziesz do kinowej kawiarenki tylko po okazaniu biletu na film. Do rywalizacji nie mogą przystąpić bary samoobsługowe, nawet wtedy, gdy wokół lokalu wykreowano plenerowy raj, z szumiącym wodospadem i śpiewem słow[...]

Awantura o śledzia DOI:


  Holendrzy już od dziesięcioleci tak mają, że klasyki tradycyjnej kuchni poddają corocznym badaniom. Akcja ma zasięg krajowy, a dla podniesienia rangi przedsięwzięcia nazywa ją się testem narodowym. Wyniki publikowane są na łamach inicjatora, jednej z największych gazet na holenderskim rynku prasowym. Zwycięzca rankingu nagradzany jest w blasku fleszy, zarówno wtedy gdy oferował najlepsze śledzie, wędzoną kiełbasę czy racuchowe kule. Sprzedawcy z czołówki listy mają szeroki uśmiech na twarzach, ostatni - bardzo zawiedzione miny, z powodu złej opinii i wizji spadających obrotów. No, bo kto chciałby teraz jeść kiełbasę, o której napisano, że trudno w niej znaleźć mięso (i nie chodzi o wersję wegetariańską) czy też racucha tłustego niczym nasączona gąbka? Zawahają się nawet najwierniejsi klienci. Ci, którzy jeszcze wczoraj oblizywali palce. Smak się nie zmienił, ale świadomość tak. Sporny młodzik Narodowe testy obrosły tradycją i prestiżem. Rezultaty każdego roku budziły emocje, ale przyjmowano je z pokorą. Do teraz, bo w grudniu 2017 r. publicznie zakwestionowano [...]

Gastronomia 2019 Tylko po angielsku? DOI:


  Co zmieni się w holenderskiej branży HoReCa w tym roku? Czy już w pierwszych miesiącach można przewidzieć sukcesy i porażki?Nie trzeba być jasnowidzem, by przeczuć, że problemy, które nie zostały rozwiązane w ubiegłym roku, ciągną się ogonem i same nie znikną. Największy z nich to kłopoty kadrowe. Jak skrupulatnie policzono, w styczniu na chętnych czekało aż 23 tysiące wakatur w sektorze HoReCa. Szczególnie usilnie poszukiwani są kelnerzy i kucharze. Przy czym, brakujący personel jako temat nie jest nowinką. Sporo już dyskutowano nad sposobami załatania dziury, ale jak to często w kraju wiatraków bywa, na rozmowach i zasygnalizowaniu stanowisk debata się skończyła. Bez kreatywnych wniosków. Poważnie rozważano dwie opcje. Po pierwsze, motywując osoby zarejestrowane na holenderskim rynku pracy i pobierające zasiłki dla bezrobotnych. Drugi sposób to szukanie kandydatów poza granicami kraju. Jednak wtedy mogłoby dojść do nieco dziwnej sytuacji. Językiem dominującym w branży stałby się uniwersalny angielski, a Holendrzy, jadając w lokalach, mogliby się poczuć we własnym kraju jak na zagranicznych wakac[...]

Metodyka konfiguracji sieci elektroenergetycznych obsługiwanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. z zastosowaniem informatycznych programów dystrybucyjnych

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy było badanie zachowanie się stacji transformatorowych podczas obciążeń letnich i zimowych. Na przekładzie wybrano stacji E. PLATTER zasilający niewielki odbiór. Pokazano że w obu okresach istnieją straty obciążeniowe. Abstract. The aim of this paper was to study the behavior of a transformer station during summer and winter loads. It has been shown that, in these two periods we get losses from the power load. (A method of electrical power network configuration using ENEA’S informatical programs of distribution). Słowa kluczowe: Stacje transformatorowe, moc obciążenia, dystrybucji energii elektrycznej, Keywords: Transformer station, Power load , Electrical Power distribution. Wstęp Jednym z podstawowych celów realizowanych Przez rejony dystrybucji wchod[...]

Obliczanie zwarć w sieciach elektroenergetycznych metodą admitancji węzłowej z wykorzystaniem dystrybucyjnego programu komputerowego Facil ++ oraz programu Matlab

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie sposobu obliczania zwarć w sieci elektroenergetycznej. Przykładowych obliczeń dokonano na stacji średniego napięcia usytuowanej w Międzyzdrojach. Abstract. A method of electrical Power systems Court circuits calculation is proposed in this paper. To analyze the chosen power transformer station we have adopted the admittance matrice method at the nods of the network. (A method of court circuits calculation using nodal admittance matrice). Słowa kluczowe: Stacje transformatorowe, sieć elektroenergetyczna, zwarcia Keywords: Transformer station, Power Network, Court circuits Wstęp Zwarcia zdefiniowano jako połączenie przypadkowe lub celowe przez względnie małą rezystancję lub impedancję, pomiędzy dwoma lub więcej niż dwoma punktami obwodu które w normalnych warunkach pracy mają różne napięcia. Są to zakłócenia którym poświęca się wiele miejsca zarówno w projektowaniu jak również w analizie pracy systemu elektroenergetycznego. Wynika to z dużej częstości ich występowania, a przede wszystkim ze skutków zjawisk im towarzyszących jak przepięcia czy przetężenia. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla różnych elementów systemu elektroenergetycznego, lub pracy znacznych jego fragmentów. Obecnie zauważa się tendencję wzrostu mocy zwarciowych związanych z szybkim zwiększaniem się mocy zainstalowanej w systemie, a przede wszystkim zwiększaniem mocy elektrowni. Ograniczenie skutków zwarć wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów technicznych oraz ekonomicznych. Skutki występowania zwarć ująć można w trzy zasadnicze grupy: a) dynamiczne, związane z naprężeniami mechanicznymi powstałymi w sąsiednich przewodach przez które płynie prąd zwarciowy; b) cieplne, które zależą od ilość wydzielanego ciep[...]

Neuronowy detektor zwar zwojowych stojana silnika indukcyjnego wykorzystujcy analiz PCA wektora prdu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono moliwoci zastosowania sieci neuronowych do wykrywania uszkodze uzwoje stojana silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika czstotliwoci na podstawie analizy skadowych gównych PCA wektora przestrzennego prdu stojana oraz obliczonych na jej podstawie wskaników uszkodzenia uzwojenia. Omówiono realizacj w LabVIEW wirtualnego przyrzdu pomiarowo- diagnostycznego do wykrywania i lokalizacji zwar zwojowych silnika indukcyjnego, bazujcego na zaproponowanych wskanikach uszkodzenia. Sprawdzono równie moliwoci wykrywania uszkodze uzwoje stojana silnika indukcyjnego za pomoc neuronowego detektora, w moliwie wczesnej fazie powstania uszkodzenia. Abstract. In this paper problem of the early induction motors stator faults (the short-circuits) detection and localization supplied from the frequency converter is presented. The method based on the spatial current vector and principal components analysis (PCA) is used for the monitoring of the stator winding condition. The special fault location indicator was introduced. The virtual measurement-diagnostic system has been developed implemented in LabVIEW. Possibility of early stator winding fault detection using neural detector is also checked. (Neural detector of shorted-turns of the induction motor stator winding based on PCA analysis of the current vector). Sowa kluczowe: Silnik indukcyjny, diagnostyka, zwarcia zwojowe, analiza skadowych gównych, detektor neuronowy. Keywords: induction motor, diagnosis, turn to turn fault, principal component analysis, neural detector. Wstp Diagnostyka maszyn elektrycznych stanowi zoony proces, w którym gównymi etapami s: rejestracja danych pomiarowych wybranych wielkoci fizycznych obiektu, przetworzenie uzyskanych danych w celu wyodrbnienia symptomów defektów oraz analiza otrzymanych rezultatów umoliwiajca ostateczn detekcj uszkodzenia. Klasyfikacja i ocena symptomów uszkodze moe by znacznie utrudniona w [...]

 Strona 1