Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa K opania"

Omówienie badań papieru i bibułki wymaganych kryteriami EU Ecolabel wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70 DOI:10.15199/54.2019.4.2


  Oznakowanie Ecolabel.Oznakowanie ekologiczne Ecolabel zostało powołane do życia w 1992 r. przez Unię Europejską i jest uznawane w Europie i na całym świecie. Znak Ecolabel przyznawany produktom i usługom świadczy o tym, że spełniają one wysokie normy środowiskowe przez cały cykl ich życia: od wydobycia surowców, przez produkcję, dystrybucję i utylizację. Oznakowanie ekologiczne UE promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, zachęcając producentów do generowania mniejszej ilości odpadów i dwutlenku węgla (CO2) podczas procesu produkcyjnego. Kryteria oznakowania ekologicznego UE zawierają szczegółowe wytyczne dla firm, które chcą zmniejszyć swój wpływ na środowisko i zagwarantować skuteczność swoich działań na rzecz ochrony środowiska i zachęcają również firmy do opracowywania produktów, które są trwałe, podatne do recyklingu oraz biodegradowalne [1] discussed, the impact of material processing on the strength of board was examined and methods for testing the suitability of laboratory tests for identification based on sensitivity analysis were described. The current article examines the effectiveness of using optimization algorithms and inverse methods in the process of identification of corrugated board material parameters. The identification results for various combinations of laboratory tests were aKeywords: corrugated board, inverse analysis, mechanical properties, laboratory tests Oznakowanie ekologiczne Ecolabel przyznawane produktom i usługom świadczy o tym, że spełniają one wysokie normy środowiskowe przez cały cykl ich życia: od wydobycia surowców, przez produkcję, dystrybucję i utylizację. Ecolabel jest rozpoznawalnym oznakowaniem ekologicznym nie tylko na polskim rynku, ale również międzynarodowym, dlatego konsumenci, podczas dokonywania zakupów, coraz częściej zwracają uwagę na to, czy produkt jest ekologiczny. W artykule przedstawiono zakres badań dla papieru graficznego i bibułki oraz produktów z bibułki wymaganych now[...]

 Strona 1