Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Cieniuch"

Zautomatyzowane stacje prób do stanowiskowych badań trakcyjnych silników prądu przemiennego i stałego DOI:10.15199/74.2019.2.4


  Współcześnie w Polsce w rozwiązaniach pojazdów trakcyjnych funkcjonują równocześnie napędy prądu przemiennego [2] i napędy prądu stałego [1]. Te nowsze opierają się już raczej wyłącznie na silnikach indukcyjnych klatkowych i dotyczy to tak kolei, metra warszawskiego, jak i pojazdów tramwajowych. Nadal jednak są i będą w najbliższej przyszłości eksploatowane pojazdy starsze, wykorzystujące szeregowe silniki prądu stałego. Oba typy silników ze względu na intensywny sposób eksploatacji wymagają okresowych remontów oraz badań, których tryb określają wymagania producenta, a w normach opisane są jako próba wyrobu. Na przykład dla silników indukcyjnych klatkowych sposób działania jest opisany w normie PN-EN 60349-2 [4] i składa się na niego typowe dla takich maszyn: próba biegu jałowego, próba zwarcia oraz test mechaniczny ze zwiększeniem prędkości ponad maksymalną dopuszczalną dla silnika. Dodatkowo wykonuje się badania: wytrzymałości izolacji, pomiary luzu promieniowego po wymianie łożysk, sprawdzenie bicia końca wału, badania wibracji, pomiar rezystancji uzwojeń czy kontrolę czujnika prędkości. Współpraca firm ENTE i E NEL-PC pozwoliła na zbudowanie w ostatnich latach dwóch stacji prób - jednej dla trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych, drugiej dla silników prądu stałego. Pozwalają one na wykonanie niezbędnych badań w ramach próby wyrobu. Stacje prób bazują na specjalizowanych zasilaczach energoelektronicznych, pozwalających na niskostratne przetwarzanie energii elektrycznej. Stacja prób trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych W nowych oraz gruntownie modernizowanych pojazdach szynowych eksploatowanych na terenie Polski jako napęd główny wykorzystywane są silniki indukcyjne klatkowe. Silniki te są zasilane za pomocą specjalizowanych falowników napięcia wykorzystujących energię z sieci trakcyjnej 3 kV napięcia stałego. Badanie takich silników opisuje norma PN-EN 60349-2. Zasadnicza część badań to: próba biegu jałoweg[...]

 Strona 1