Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dionys Van Gemert"

Measurement and evaluation of skid resistance of concrete floors DOI:10.15199/33.2015.11.25


  The assessment of slipperiness of industrial or domestic floors is a difficult task. The subjective feeling or experience of slipperiness by the pedestrian should match with objective measurements. This paper deals with the experimental methods applied today tomeasure skid resistance of floors. In a case study a comparison ismade between several experimental andmaterial investigation techniques on the surface texture and composition of a concrete industrial floor, and the experience of pedestrian users of the same floor. The match of both reveals to be rather limited. Keywords: industrial floors, skid resistance, SRT - pendulum test, ramp test, coefficient of friction, micro-roughness. Streszczenie. Ocena śliskości posadzek przemysłowych jest trudnym zadaniem. Subiektywne odczucie lub doświadczenia pieszych przy ocenie śliskości powinny być brane pod uwagę podczas badań.Wartykule omówiono doświadczalne metody stosowane obecnie do pomiaru odporności na poślizg. W studium przypadku przeprowadzono analizę porównawczą między kilkoma eksperymentalnymi i materiałowymi technikami badawczymi, biorąc pod uwagę fakturę i skład betonowej posadzki przemysłowej oraz doświadczenia pieszych użytkowników. Zależność ocen jest raczej ograniczona. Słowa kluczowe: posadzki przemysłowe, odporność na poślizg, SRT - test wahadełka, test rampy, współczynnik tarcia, mikrochropowatość.The slipperiness of floors is a major problem for the safety and health of users and inhabitants. Falls as a consequence of slips on a slippery floor are not only a prime cause of accidents on the shop floor, but also of domestic accidents. The problemis complex, becausemultiple factors have an influence [1]: type and texture of the floor, soiling, footwear, the user, the applied cleaning procedure and cleaning products, environmental influences. Moreover, the slipperiness of a floor is not only a function of the initial surface characteristics of the floor materi[...]

 Strona 1