Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN GIELETA"

ZASTOSOWANIE PROCESU WYCISKANIA W PROJEKTOWANIU URZĄDZEŃ POCHŁANIAJĄCYCH ENERGIĘ UDERZENIA DOI:10.15199/67.2015.11.10


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych z zastosowaniem pręta Hopkinsona oraz obliczenia numeryczne procesu wyciskania przeciwbieżnego aluminium w gatunku 1050A z prędkością 36 km/h .Elementy teorii wyciskania zastosowano w procesie projektowania urządzenia pochłaniającego energię uderzenia. Zaprezentowane obliczenia obejmowały trzy warianty układu geometrycznego. Uzyskane wyniki pozwoliły na odpowiedni dobór parametrów geometrycznych urządzenia, dla którego został spełniony warunek odpowiedniej ilości pochłoniętej energii Słowa kluczowe: wyciskanie, aluminium 1050A, MES, pręt Hopkinsona EXTRUSION PROCESS IN DESIGNING OF IMPACT ENERGY ABSORBING DEVICE Experimental obtained results using Hopkinson bar and numerical results of 1050 aluminum backward extrusion at 36 km/h tool speed are presented in this paper. Engineering applications concern the use of extrusion technology in the design of energy absorbing devices. Devices of this type must comply some requirements which mainly represent constant force versus displacement of the piston and objective absorbed energy amount. Presented calculations included three variants of the geometry. Obtained results allowed the proper selection of geometric parameters of the device for which it was complied with the requirements. Keywords: extrusion, aluminium 1050A, FEM, Hopkinson bar Wzrastająca konkurencja oraz intensyfikacja produkcji w przemyśle maszynowym powoduje konieczność wprowadzania nowych materiałów o wymaganych właściwościach, jak również poszukiwanie nowych niekonwencjonalnych zastosowań znanych wcześniej technologii kształtowania objętościowego np. wyciskania. Jednym z takich problemów jest próba zastosowania elementów technologii wyciskania w projektowaniu urządzeń pochłaniających energię uderzenia. W procesie projektowania tego typu rozwiązań niezbędna jest szczegółowa informacja o zachowaniu się zastosowanego materiału metalicznego w zakresie dużych pr[...]

 Strona 1