Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Kledyński"

Przegląd wydawnictw - Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski: Environmental Engineering

Czytaj za darmo! »

Pod koniec ubiegłego roku, ale datowana na rok 2007, ukazała się książkowa monografia "Environmental Engineering". Książka, wydana przez jedno z czołowych wydawnictw międzynarodowych Taylor&Francis (to samo konsorcjum zajmuje się nadawaniem czasopismom naukowym indeksu poziomu merytorycznego, tzw. impact factor), gromadzi najważniejsze, aktualne osiągnięcia polskich naukowców zajmujących [...]

O "mitologizacji" gospodarki wodnej

Czytaj za darmo! »

W grudniowym numerze "Gospodarki Wodnej" ukazał się tekst Pana Jerzego Iwanickiego pt. "W sprawie definicji gospodarki wodnej". Autor wraca w nim do pewnych swoich koncepcji, które zaprezentował już w "Gospodarce Wodnej" 12/2006, odnosząc się w nim po raz kolejny do dyskusji redakcyjnej "Woda na prostej", opublikowanej w "GW" 6/2006. Ostatni tekst jest rozwinięciem tych myśli. Poglądy A[...]

Gdy mit zderzy się z mitem, jest to bardzo realne zderzenie

Czytaj za darmo! »

Wiele razy, i zawsze z uwagą, przeczytałem replikę Pana Jerzego Iwanickiego. Szukałem dobrze udokumentowanych argumentów, które lepiej uzasadniałyby poglądy Autora i skłoniły mnie do zmiany oceny opublikowanego tekstu, a przy okazji i do większego ekoentuzjazmu w myśleniu o Ramowej Dyrektywie Wodnej. Niczego takiego nie znalazłem. Znalazłem natomiast, właściwe publicystyce - i polityce -[...]

Rozbudowa Kanału Panamskiego DOI:


  W artykule przedstawiono historię i charakterystykę Kanału Panamskiego oraz zakres i wybrane elementy rozbudowy, której zakończenie zaplanowano na grudzień 2015 r., a oddanie nowej nitki kanału na pierwszy kwartał 2016 r. W dniach 7-11 października 2014 r. w Panama City w Panamie odbyła się Światowa Konferencja Inżynierska zorganizowana przez American Society of Civil Engineers (ASCE). W długiej historii Stowarzyszenia była to dopiero druga z konferencji organizowanych poza granicami USA, a powodem do tego było tym razem 100-lecie oddania do użytku Kanału Panamskiego (15 sierpień 1914 r.) oraz końcowa faza realizacji rozbudowy kanału. Bogaty, merytoryczny program konferencji został wzbogacony o interesujące wycieczki techniczne na kluczowe obiekty Kanału Panamskiego (funkcjonujące od stu lat: zaporę Gatun, śluzy Gatun i Miraflores) oraz aktualnie budowane, nowe śluzy oszczędnościowe (Gatun i Miraflores), odcinek nowego kanału lateralnego i budowę mostu nad kanałem - od strony Atlantyku. Autor, jako przedstawiciel Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, miał okazję uczestniczyć w konferencji i części towarzyszących jej wycieczek na obiekty Kanału Panamskiego. ■ Historia Najpierw budową kanału, przecinającego tzw. Przesmyk Panamski, zainteresowali się Francuzi. Pod wodzą twórcy Kanału Sueskiego Ferdynanda de Lesseps w latach 1881-1889 próbowali oni zrealizować to ambitne dzieło, ale pokonały ich trudne warunki i bankructwo przedsiębiorstwa powołanego w celu wykonania obiektu. Na ich miejsce weszli Amerykanie, którym w latach 1903-1914 udało się kanał wybu-dować (pierwsze przejście - holownika "Ancon" - nastąpiło 15.08.1914 r.). Warto w tym miejscu zauważyć, że tereny dzisiejszej Panamy przed 1903 r. należały do Kolumbii. Ponieważ jednak rząd kolumbijski nie był zainteresowany amerykańską inwestycją, Amerykanie zainspirowali ruch niepodległościowy, który dał początek Panamie. W trzy miesiące od powstani[...]

Profesor Kazimierz Thiel (1924-2015) DOI:


  Profesor Kazimierz Thiel urodził się 25 stycznia 1924 r. w Doruchowie, w Ziemi Ostrzeszowskiej, w województwie poznańskim. Wychowywał się w atmosferze patriotyzmu i zaangażowania w działalność społeczną. Ojciec Profesora, Stanisław, to jeden z dowódców Powstania Wielkopolskiego, oficer Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Matka, Maria, to absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego i osoba zaangażowana w działalność niepodległościową, społeczną i oświatową. Kazimierz był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Rodzina Profesora została ciężko doświadczona w czasie II wojny światowej. Bliscy Profesora, represjonowani przez Niemców, doświadczeni okupacją, zaangażowani bezpośrednio w walkę nie doczekali końca wojny. Osierocony i samotny poświęcił się trudnej pracy w ocalałej części rodzinnego majątku i podjętym jednocześnie studiom w Politechnice Wrocławskiej. Profesor Thiel był absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego tej uczelni - rocznik 1949. Pracę zawodową rozpoczął w Politechnice Wrocławskiej (1950-1951). Następnie pracował w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie (1951-1966). W latach 1953-1956 ukończył studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej, gdzie także krótko pracował jako starszy asystent (1956-1958). Doktoryzował się w 1958 r., a habilitował w 1964 r. - w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzys[...]

Zarys stuletniej historii Koła Naukowego Inżynierii Wodnej studentów Politechniki Warszawskiej DOI:


  NARODZINY W lutym 2016 r. minęło sto lat od powstania studenckiego Koła Inżynierii Rolnej (KIR) Politechniki Warszawskiej [24, 25]. Od 15 listopada 1915 r., tj. daty przywrócenia nauczania w języku polskim, w pierwszym roku akademickim w Politechnice powstały kolejno: koło studentów chemii (15.12.1915 r.), Koło Mechaników (1.01.1916 r.) i Koło Inżynierii Rolnej (dokładna data nie jest znana, ale wiadomo, że 5 lutego 1916 r. na ogólnym zebraniu studentów Wydziału Inżynierii Budowlanej i Rolnej postanowiono powołać wspólne koło, ale jeszcze w tym samym miesiącu powstały dwie niezależne organizacje - w tym KIR), Koło Elektryków (29.02.1916 r.) i Koło Architektów (czerwiec 1916 r.) [24]. W 1917 r., w wyniku reorganizacji Uczelni, powstał odrębny Wydział Inżynierii Wodnej (na bazie "rolnej części" Wydziału Inżynierii Budowlanej i Rolnej), a Koło Inżynierii Rolnej zmieniło nazwę na Koło Inżynierii Wodnej (według jednego źródła [25] stało się to 17 grudnia 1917 r., a według innego [24] dopiero 5 listopada 1921 r.). Analiza znaku graficznego Koła, zamieszczonego w pracy [25], skłania do przypuszczenia, że KIR działał przez pewien okres na Wydziale Inżynierii Wodnej równolegle lub wspólnie z bliżej nieudokumentowanym Kołem Inżynierii Wodnej (rys. 1). Z czasem górę wzięła część wodna, nastąpiła formalna fuzja i zmiana nazwy stowarzyszenia. W tym miejscu warto zauważyć, że działające współcześnie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW Koło Inżynierii Wodnej, kultywujące tradycje KIR, w latach 70. i 80. XX wieku nosiło nazwę Koła Naukowego Budownictwa Wodnego. Niełatwa do odtworzenia jest szczegółowa historia Koła. Nie zaskakuje to zbytnio, jako że już w 1936 r., niespełna 20 lat od powstania Koła, jego ówczesny prezes - Włodzimierz Skorupka pisał: "Zbierając materiały do historii Koła, znalazłem ich niewiele" [25]. Niestety i dziś, po 100 latach, jest bardzo podobnie, mimo kwerendy[...]

 Strona 1  Następna strona »