Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Bałos"

Przyczyny powstawania i metody zapobiegania wykwitom


  Niepożądane plamy na elewacjach budynków i budowli (np. wiaduktach, ścianach oporowych) można podzielić na powstałe wskutek działania człowieka (np. tzw. murale) oraz wskutek różnego oddziaływania wody (najczęściej atmosferycznej) na elementy budowlane zarówno na powierzchni, jak wewnątrz ściany. O ile pierwsza grupa, niezależnie od jej oceny,ma jasno sprecyzowany sposób powstawania, to druga grupa obejmuje zarówno plamy brudu, plamy od wpływów biologicznych (np. zarastanie na zielono niektórych tynków akrylowych, zwłaszcza na północnych elewacjach), jak i wykwity, które omówię w artykule.Zdefiniowanie problemu wykwitów Jednymz autorów, który zajął się wykwitami w swoich publikacjach naukowych, jest profesorAdamNeville. Są to: bardzo popularna w polskim środowisku inżynierów budownictwa monografia na temat betonu [1] oraz publikacja [2], której tytuł w wolnym tłumaczeniu na język polski brzmi Neville o betonie. Profesor Neville zajmuje się wykwitami w książce poświęconej betonowi, ponieważ zasadniczym ich źródłem jest cement będący zarówno składnikiem betonów, jak i zapraw.Wksiążce [2] podana jest m.in. następująca definicja: wykwit to nalot solny, zazwyczaj biały, uformowany na powierzchni, z roztworu, który wydostał się z betonu lub konstrukcjimurowanej i wytrącił po odparowaniu wody. Wykwity najczęściej mają białą barwę i m.in. dlatego są niesłusznie wiązane z występowaniem wapna w zaprawach. Jak czytamy w [2], wiemy teraz, że to zaprawy zawierające cement portlandzki prowadzą do powstania wykwitów na elementach murowych. Potwierdzeniemnie wprost tej tezy jest fakt, że miękkie wapienne zaprawy (czyli te, które nie zawierają cementu portlandzkiego) nie powodują powstania wykwitów, natomiast twarde zaprawy cementowo-wapienne, zawierające cement portlandzki mogą powodować powstawanie wykwitów na elementach murowych. Na fotografii 1 pokazano fragment ściany oporowej budowli komunikacyjnej zwieńczonej żelbetową [...]

 Strona 1