Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Rusek"

Analiza pojemności bufora i skali czasu autokorelacji ruchu DOI:10.15199/59.2015.8-9.8


  Ruch w sieci pakietowej ma bardzo złożoną strukturę korelacyjną. Odstępy pomiędzy pakietami i długości pakietów wykazują silną autokorelację. Często są one też między sobą skorelowane. Badania z ostatnich trzydziestu lat pokazują, że autokorelacja odstępów czasu pomiędzy pakietami w ruchu sieciowym ma bardzo duży wpływ na charakterystyki buforów. Proces Poissona już dawno przestał się sprawdzać jako model matematyczny ruchu w sieci pakietowej, ponieważ wyniki z niego otrzymywane były o całe rzędy wielkości błędne [1]. Opracowane zostały nowoczesne modele, które są w stanie modelować różne cechy ruchu, takie jak samopodobieństwo [2] lub długookresowa korelacja LRD (Long Range Depence) [2]. Procesy markowowskie, będące uogólnieniem procesu Poissona, też są powszechnie stosowane w modelowaniu ruchu ze względu na możliwość analitycznego wyznaczania charakterystyk kolejkowania. Inna przydatna cecha tych procesów to zdolność modelowania statystyk ruchu rzędu pierwszego i drugiego dla dowolnej skali czasu. Skala czasu jest tutaj rozumiana jako rząd wielkości czasu mierzonego w średnich odstępach pomiędzy pakietami. W takim podejściu nigdy nie otrzymuje się w pełni samopodobnego ruchu, jednak często dokładność na kilku skalach czasu jest wystarczająca z inżynierskiego punktu widzenia [3]. To właśnie dokładność modelowania systemu kolejkowego jest głównym tematem niniejszego artykułu. W badaniach teoretycznych bardzo często analizuje się uproszczone modele o nieskończonych buforach. Oczywiście w praktyce takie systemy są niemożliwe do zrealizowania, jednak analiza pokazuje wpływ różnych czynników na charakterystyki kolejek [4]. W niniejszym artykule rozważana jest dokładność modeli dla skończonych buforów, analizowany jest wpływ pojemności bufora na dokładności modelu. Postawiono tezę, że mniejszy bufor wymaga mniejszej dokładności dopasowania funkcji autokorelacji niż duży bufor, przy takiej samej dokładności modelowania systemu. [...]

 Strona 1