Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Patralski"

Analiza pracy komina o eksperymentalnej konstrukcji w zmiennych warunkach przepływu spalin DOI:10.15199/33.2018.04.18


  Konieczność odsiarczania spalin, w szczególności mokrego odsiarczania, znacznie pogarsza warunki pracy kominów przemysłowych. Spaliny po opuszczeniu absorberamają dużą wilgotność dochodzącą nawet do 25% oraz względnie niską temperaturę, poniżej kwasowego punktu rosy [1]. W takich warunkach obserwuje się proces osadzania, a następnie spływu kwaśnego kondensatu po wewnętrznej powierzchni przewodu kominowego, co przyspiesza korozję chemiczną trzonu, skracając jego czas pracy [2]. Przedmiotembadań był żelbetowy komin z betonu B20 (C16/20), o geometrii pokazanej na rysunku 1, którego wewnętrzna powierzchnia została wyłożona okładziną ceglaną. Wylot przewodu kominowego zamyka żelbetowa płyta z centralnymkonfuzorem kołowym o średnicy 1,70mi pięcioma kołowymi otworami o średnicy 1,60 m regularnie rozmieszczonymi w układzie obwodowym. Na otwory boczne nałożone są klapy, umożliwiające sterowanie przepływem spalin w kominie, które mogą być otwierane bądź zamykane. W artykule analizowano termodynamiczny przepływ spalin z uwzględnieniem przepływu masy i ciepła przy założeniu zmiennej liczby otwartych klap. Celem badań była ocena zastosowanego rozwiązania, pod względem możliwości eksploatacyjnych, jakie daje konstrukcja oraz jej trwałości. Opis zagadnieni[...]

Modelowanie procesu kondensacji gazu w kominach przemysłowych DOI:10.15199/33.2016.05.18


  W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu kondensacji gazu w przewodzie kominowym. Analiza dotyczyła dwóch modeli geometrycznych połączenia czopucha z przewodem kominowym. Omówiono wyniki analizy charakteru przepływu oraz porównano intensywność wydzielania się kondensatu. Słowa kluczowe: komin przemysłowy, odsiarczanie spalin, kondensacja, transport masy.Elektrownie węglowe są zobowiązane do odsiarczania emitowanych spalin zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku zastosowania instalacji mokrego odsiarczania, niekorzystnie zmieniają się parametry fizyczne spalin przepływających przez przewód kominowy oraz występuje zjawisko intensywnej kondensacji składników gazu na ściankach przewodu. Prowadzi to do dwóch niekorzystnych zjawisk: korozji przewodu kominowego oraz skażenia środowiska kondensatem, którego krople są wyrzucane z komina przez strumień gazu. Z tego powodu stosowane są dodatkowe środki zapobiegające wymienionym problemom. Należą do nich: ● zastosowanie osobnej instalacji skraplacza na drodze absorber-komin; ● odpowiednie kształtowanie geometrii przewodu kominowego, a przede wszystkim montaż wewnętrznej kierownicy wymuszającej tor przepływu gazu (m.in. dąży się do zmniej[...]

 Strona 1