Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Mieszczak"

Koncepcja dwustumetrowej wieży z fibrobetonu sprężonego pod turbinę wiatrową DOI:10.15199/33.2015.09.37


  W przypadku pozyskiwania energii wiatrowej duży wpływ na wydajność turbinyma jej wysokość ponad terenem. Wświecie stosowane są wieże o przekroju rurowym do wysokości 120 m.Większą wysokość (max. 160 m) osiągnięto, stosując stalowe konstrukcje kratowe.WPolitechnice Krakowskiej opracowano koncepcję wieży z fibrobetonu sprężonego pod turbinę zainstalowaną na wysokości 200 m. W artykule przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjno-materiałowe i technologiczne, wyniki obliczeń modelowych oraz wnioski. Słowa kluczowe: fibrobeton, kabel sprężający, turbina wiatrowa.Wzrost zapotrzebowania na wysokowydajne źródła energii odnawialnej wymaga poszukiwania coraz doskonalszych rozwiązań technicznych. W przypadku elektrowni wiatrowych zdolności wytwórcze turbiny zwiększają się wraz ze wzrostem wysokości ponad powierzchnię terenu lub morza. Wświecie konstruowane są coraz większe łopaty i coraz wyższe wieże pod turbiny. Średnica wirnika osiągnęła już 154 m, natomiast wysokość całego zespołu 210 m. Wieże o zamkniętych przekrojach rurowych (ze względu na trudny transport prefabrykatów) konstruuje się do wysokości 120 m (zasadnicza część wieży jest z betonowych prefabrykatów sprężonych, najwyższe 20 ÷ 30% z rury stalowej). W Politechnice Krakowskiej opracowano koncepcję wieży o wysokości 200 m, przewidzianej do wykonania w całości z betonu na mokro. [...]

 Strona 1