Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Owerko"

Geodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznego DOI:10.15199/33.2016.05.45


  Wiele obiektów budowlanych i instalacji występujących w zakładach przemysłowych wymaga kontroli geometrycznej. Dzięki rozwijanej od ponad 10 lat technologii skanowania laserowego możliwe jest stworzenie quasi-ciągłego modelu obiektu z zarejestrowanymi lokalnymi zmianami kształtu, które nie były możliwe do uchwycenia w przypadku pomiarów prowadzonych metodami klasycznymi lub byłyby bardzo kosztowne. Jednak technika skanowania laserowego obarczona jest również błędami pomiarowymi, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy oraz jego interpretację. Istotnym problemem jest dokładność pomiaru, na którą składają się wpływy instrumentalne, powierzchnia skanowanego obiektu oraz środowisko pomiaru. Zwłaszcza te dwa ostatnie czynniki nabierają znaczenia w przypadku skanowania obiektów przemysłowych. Na przykładzie pomiarów chłodni kominowych, kominów przemysłowych i stalowych kotłów zaprezentowano zalety skanowania laserowego. Słowa kluczowe: kominy, chłodnie kominowe, kotły, geodezyjne pomiary przemysłowe, skanowanie laserowe.Geodezyjna obsługa inwestycji nie kończy się wraz z oddaniem obiektu do eksploatacji, lecz trwa aż do jego wyburzenia, ponieważ do utrzymania obiektów budowlanych w sprawności technicznej niezbędne jest właściwe diagnozowanie ich stanu. Często jedyną możliwością oceny stopnia bezpieczeństwa konstrukcji są geodezyjne pomiary przemieszczeń. W tym celu od paru lat coraz powszechniej wykorzystywane są skanery laserowe, które w wyniku pomiarów tworzą bardzo gęstą chmurę punktów, bardzo szczegółowo przedstawiającemodel 3Dmierzonych obiektów. Powstało wiele publikacji naukowych dotyczących skanowania, lecz rzadko [...]

 Strona 1