Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Popow"

Koncepcja odbudowy zabytkowej elektrowni wodnej w Ławszowej na rzece Kwisie DOI:10.15199/33.2016.05.26


  W artykule przedstawiono zagadnienia eksploatacji stopnia piętrzącego "Ławszowa" w ujęciu historycznym oraz plany jego modernizacji. Ten XIX-wieczny obiekt składa się obecnie ze zniszczonego jazu i nieczynnej elektrowni wodnej. Projekt jego odbudowy imodernizacji zakłada przywrócenie wysokości piętrzenia wody z 1940 r. i wykorzystanie usytuowania jazu stałego przebudowanego w 1968 r. Elektrownia wodna w Ławszowej i jaz zastawkowy przy wlocie do kanału energetycznego są budowlami zabytkowymi, których odbudowa powinna być traktowana jako przywrócenie obiektów dziedzictwa kulturowego i sztuki inżynierskiej minionej epoki. Słowa kluczowe: stopień piętrzący, mała elektrownia wodna, energia odnawialna.Problemy z bezpieczeństwem elektrowni nuklearnych oraz duże (zależne od pogody i pory dnia) fluktuacje produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych powodują, że na świecie ponownie zwiększa się zainteresowanie budową i renowacjąmałych elektrowni wodnych [3, 5]. Przedmiotem artykułu jest hydroelektrownia zlokalizowana w miejscowości Ławszowa, w 29,9 km rzeki Kwisy.Wpołowie XIX w. wieś ta należała do hr. Solmsa- Barutha [4], a w jej granicach znajdowały się dwa folwarki, młyn wodny, tartak, piec hutniczy, fabryka papieru, bielarnie, garncarnie oraz młotownia z wielki[...]

Analiza możliwości budowy elektrowni wodnej "Byczeń" na rzece Nysie Kłodzkiej DOI:10.15199/33.2016.05.29


  Przedstawiono zagadnienia projektowe budowy stopnia wodnego "Byczeń" z elektrownią przepływową. Wykonano analizę środowiskowych uwarunkowań projektowanego spiętrzenia oraz określono parametry elektrowni na podstawie rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji.Wykorzystując symulację przepływów w programie HEC-Ras, w środowisku graficzno-opisowej bazy danych GIS, określono oddziaływania stopnia piętrzącego na tereny przyległe i stwierdzono, że dodatkowym pozytywnym efektem budowy stopnia będzie stabilizacja koryta Nysy Kłodzkiej powyżej Byczenia. Słowa kluczowe: jaz, elektrownia wodna, modelowanie hydrodynamiczne.Dolina Nysy Kłodzkiej, pomiędzy przełomem w Byczeniu a wlotem do zbiornika Topola, została przekształcona w kopalnie kruszywa, czego skutkiem są żywiołowo zmienne warunki przepływu wody na tym odcinku rzeki.Wzwiązku z tym powstała koncepcja budowy nowego obiektu piętrzącego, który poprawi warunki hydrauliczne przepływu w rzece, z dodatkową korzyścią w postaci hydroelektrowni. Lokalizacja stopnia piętrzącego została określona na podstawie analizy ukształtowania doliny Nysy Kłodzkiej, w km100 + 076, w rejonie przełomu w Byczeniu, zwanego też Przełomem Śremskim (rysunek 1). Budowla zalicza się do IV klasy ważn[...]

 Strona 1