Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Czyż"

Nowe zasady wyznaczania obciążeń elementów składowych linii elektroenergetycznych w świetle ewolucji norm projektowania DOI:10.15199/33.2016.05.27


  W artykule przedstawiono wpływ nowych zasad wyznaczania obciążeń elementów składowych linii elektroenergetycznych w świetle ewolucji norm projektowania i budowy podpór tego rodzaju linii [1] oraz komentarz do głównych postanowień nowej normy prPN-EN 50341-2-22 (2016) - Załącznika Krajowego (NNA). Konsekwencją zmiany zasad wyznaczania naciągów przewodów i obniżenia naciągów obliczeniowych jest znaczne zwiększenie obciążenia w postaci jednostronnych naciągów. Oceniono, że przyjęcie niektórych wartości obciążenia oblodzeniem jest dyskusyjne.Wkonkluzji stwierdzono, że w ciągu 3 - 4 lat konieczne będzie podjęcie dalszych prac badawczych mających na celu uściślenie wielkości obciążeń klimatycznych. Słowa kluczowe: podpory linii elektroenergetycznych, oddziaływania na linie, oddziaływania na przewody.Projekt prPN-EN 50341-2-22, tj. NNA2016 [2] do normy [6] stanowi efekt ewolucji norm projektowania i budowy podpór linii elektroenergetycznych, jaka zaszła w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat [1]. W okresie tym znaczne zwiększenie wymagań dotyczących projektowania słupów o konstrukcji stalowej, a także wymagań elektrycznych następowało kilkakrotnie. Wprowadzenie normy europejskiej PN-EN 50341-1 [5] oraz Eurokodów zasadniczo zmieniło projektowanie konstrukcji wsporczych. Zwiększono obciążenia klimatyczne (wiatr, oblodzenie), wprowadzono nowe kombinacje obciążeń (szczególnie wiat[...]

 Strona 1