Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kociniak"

Design problems of two neighbouring cooling towers DOI:10.15199/33.2018.10.41


  The two new natural draft cooling towers (each 185mhigh) are designed for the new power blocks no 5 and 6 in the Opole Power Plant. The cooling towers are located in the north part of the site, next to each other (within a distance of 171 m - axis to axis). The outer diameter of the foundation is 113.5 m. The cooling tower shell has the following main dimensions: diameter at lintel 100.5m, diameter at throat 65.0m, outer diameter at outlet 73.2 m. The shell is supported on the 36 radial columns fixed in the foundation ring. Soil conditions Even though both cooling towers are located in close vicinity to each other, the soil conditions are considerably different. Figure 1 presents the geotechnical conditions for both towers. The green color represents the area of good or very good soil conditions, characterized by the existence of soft rock. The area is characterized by marl and silty formations with a high stiffness found at a depth of approx. 1.5 - 2.0 m below ground level.Above them, sand and gravel layers are to be found. The red color represents the area of the fossil erosional and tectonic edges (buried "cliff coast"). This is an area of soils with various physical and mechanical properties (varying stiffness: from rock soils, weathered rocks, cohesive soils, to sands and compressible clays). Cooling tower no 6 is located in the area of good conditions whereas cooling tower (CT) no 5 is located on the transitional area between good and varying up to poor conditions. Figure 2 the variation in the depth of stiffmarl soil, and silty and clayey deposits around tower no 5. Half of the CT no 5 is located on the marl rock and half on the soils with a distinctly lower stiffness. The deformation modulus of the marl rock is 390MPa whereas the value of the deformation modulus for soft soils is in range of 50 MPa to 120 MPa. In order to find out the exact elevation of the roof of the marl rock, additional CPTu t[...]

Posadowienie chłodni kominowej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych DOI:10.15199/33.2016.05.11


  Konieczność racjonalnego projektowania obiektów budowlanych sprawia, że uzasadnione jest dokładne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz numerycznych. Przedstawiona w artykule analiza dotyczyła chłodni kominowej elektrowni konwencjonalnej, o konstrukcji powłokowej wrażliwej na zmiany sztywności podłoża, posadowionej w skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Słowa kluczowe: chłodnia kominowa, MES, współczynnik podatności sprężystej podłoża, osiadanie.Problemdotyczy nowej chłodni kominowej o wysokości 185,0 m składającej się z trzech podstawowych elementów: fundamentu pierścieniowego o średnicy zewnętrznej 113,5 m; szerokości 6,0 m i wysokości 1,5 m; 36 słupów radialnych podpierających powłokę hiperboloidalną oraz powłoki żelbetowej o wysokości 176,1mod krawędzi dolnej (rysunek 1). Rozpoznane grunty,występującewpodłożu na terenie elektrowni, pomimo znacznego zróżnicowania litologiczno-genetycznego stanowią w większości nośne podłoże budowlane. Chłodnia kominowa usytuowana jestwskomplikowanychwarunkach geotechnicznych (rysunek 2). Badania wskazały, że deniwelacje starszego podłożamają formę kopalnej krawędzi tektoniczno- erozyjnej, występującej na głębokości 5 ÷ 15 m p.p.t. Część północno-wschodnia chłodni została posadowiona bezpośrednio nad jego krawędzią,[...]

 Strona 1