Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Jagielski"

Przegląd katastrof budowlanych w Polsce i na świecie spowodowanych wybuchem gazu DOI:10.15199/33.2016.08.46


  Katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu stanowią niewielką część wszystkich tego typu zdarzeń, ale są niejednokrotnie tragiczne w skutkach. Świadczyć o tym może liczba osób poszkodowanych w wyniku katastrof "gazowych", która np. w Polsce wg danych z ostatnich 20 lat stanowi aż 39% spośród wszystkich rannych oraz 14% spośród wszystkich osób, które poniosły śmierć. Są to zdarzenia, których częstomożna byłoby uniknąć, stąd zrozumiałe jest ogromne zainteresowanie, m.in. społeczeństwa i środowiska budowlanego, skutkami imożliwymi sposobami zapobiegania katastrofom"gazowym". Problematykę tę przedstawiono, posługując się wybranymi przykładami katastrof budowlanych spowodowanych wybuchami gazu na świecie. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, katastrofa budowlana, gaz, wybuch, zniszczenie obiektu, poszkodowani, działania prewencyjne.Zanaliz danych przeprowadzonych przez: Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) [1], European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG) [2] oraz przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) [15] wynika, że katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu nie są zdarzeniami częstymi, ale konsekwencje, jakie za sobą niosą, są bardzo duże. W Polsce stanowią jedynie 5% wszystkich katastrof zaistniałychwostatnich dwudziestu latach, ale liczba zabitych w wyniku katastrof "gazowych" to 14%, a rannych - aż 39%wszystkich ofiar i poszkodowanych w wyniku ogółu katastrof budowlanych [15]. Gdy uświadomimy sobie, że są to zdarzenia, którychmoż[...]

Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie DOI:10.15199/33.2015.09.50


  czasowe 1) Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa iArchitektury *) Autor do korespondencji: e-mail: przemyslaw.jagielski@p.lodz.pl Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie mgr inż. Przemysław Jagielski1)*) dr inż. Jacek Szer1) dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL2) DOI: 10.15199/33.2015.09.50 Fot. 1. Rusztowanie wykorzystywane do prac przy obróbkach blacharskich w Lublinie, 2013 Fot. 3. Rusztowanie wykorzystywane do prac konserwatorskich wWąwolnicy, 2011 Fot. 2. Rusztowanie wykorzystywane do pracmalarskich podczas budowyMuzeum HistoriiŻydówPolskichwWarszawie, 2010 129 PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 9 - 2015 (nr 517) przeciążenie konstrukcji (7%); niedobór stężeń (9%); pozostałe przyczyny (12%). Badania i analizy przedstawione w pracy [2], dotyczące wypadków związanych z rusztowaniami, były punktem wyjścia do wstępnego opracowania programu SCAF-PASS (Scaffold Planning Aid for System Safety), który został następnie wdrożony, aby wspierać działania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w Wielkiej Brytanii. Podobne obserwacje dotyczącewypadkowości na rusztowaniach zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych.Wpracy [3] podano, żew2000 r. odnotowano 5915wypadków, które zakończyły się ciężkimi urazami, z tego 734 zdarzenia dotyczyły upadków, a 85 miało związek z upadkiem z rusztowania. Podjęty projekt badawczy został przeprowadzonywcelu pomiaru stopnia bezpieczeństwa użytkowania rusztowań. Przebadano 113 rusztowań[...]

 Strona 1