Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Robert Cybulski"

Podwójnie gięte samonośne panele dachowe DOI:10.15199/33.2018.06.04


  System konstrukcyjny Quonset Hut [3] powstał w latach czterdziestych XX w. w odpowiedzi na zapotrzebowanie wojska amerykańskiego na szybkie i łatwe w montażu obiekty tymczasowe, które miały zastąpić tradycyjne namioty. Koncepcja rozwoju systemu Quonset Hut dotyczyła dwóch podstawowych kwestii, tj. hala powinna mieć zadaszenie metalowe w kształcie łuku w celu uzyskania odpowiedniej sztywności i nośności oraz być łatwo i szybko montowana. Pierwsze obiekty wykonywane były jako jednopowłokowe poszycia oparte na łukowej konstrukcji wsporczej. Później zrezygnowano z konstrukcji wsporczej na rzecz paneli stalowych, które wytwarzano w procesie walcowania blach stalowych na zimno. Powstałe w ten sposób głęboko profilowane elementy stalowe zakrzywione w łuk kołowy wykazywały dużą sztywność, co umożliwiałomontaż bez potrzeby stosowania konstrukcji wsporczych. Rozwój technologii walcowania blach stalowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych umożliwił wdrożenie nowych koncepcji kon[...]

Kolejowe ekrany akustyczne - zasady doboru obciążeń aerodynamicznych DOI:10.15199/33.2018.07.19


  czę- 1) Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa 2) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu *) Adres do korespondencji: a.piekarczuk@itb.pl 61 sto zwiększany przez projektantów do wartości 2,8 (tabela 2) zgodnie z normą [2]. Dodatkowo projektanci dostosowują współczynniki ciśnienia w przypadku łamanych ekranów akustycznych - niepionowych (tabela 2). Stosowanie normy [2] jest dobrą praktyką inżynierską, a nie wymaganiem, ponieważ dotyczy ona tylko drogowych ekranów akustycznych. Ponadto w najnowszej wersji z 2018 r. [3] pominięto informacje o omawianych współczynnikach. Oddziaływanie aerodynamiczne wywołane przejeżdżającymi pociągami Obciążenia wynikające z oddziaływania aerodynamicznego wywołanego przejeżdżającymi pociągami na ekran akustyczny można wyznaczyć zgodnie z normą [7]. W rozdziałach 6.6.2 oraz 6.6.5 omówiono sposób wyznaczania wartości ciśnienia (ssania/parcia) na powierzchni pionowej lub łamanej równolegle do toru. Wartość tego ciśnienia zależy przede wszystkim od prędkości pociągu oraz odległości między pojazdem i konstrukcją (rysunek 1). W tym przypadku stosowanie normy [7] jest również tylko dobrą praktyką inżynierską, a nie wymaganiem, ponieważ dotyczy ona obiektów mostowych, a nie typowych kolejowych ekranów akustycznych. Cykle obciążeniowe dla wytrzymałości zmę[...]

Proces budowy i prefabrykacji samonośnych elementów hal łukowych DOI:10.15199/33.2018.11.07


  Obecnie głównym kryterium decydującym o wyborze rozwiązania konstrukcyjnego hal jest czas budowy oraz koszty realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę te czynniki, hale wznoszone w systemie K-span są bardzo konkurencyjne w stosunku do obiektów budowanych tradycyjnie. ABM to technologia wznoszenia przekryć łukowych z blachy podwójnie giętej. Mogą one pracować jako samonośne (fotografia 1a) lub opierające się na stalowej konstrukcji wsporczej (fotografia 1b).Wprzypadku hal samonośnych maksymalna rozpiętość, w zależności od strefy obciążenia śniegiem i wyniosłości łuku, wynosi ok. 16 m. Dodatkowe zabiegi konstrukcyjne, jak zastosowanie ściągów lub utwierdzenie powłoki, umożliwiają zwiększenie rozpiętości powyżej 20 m. Technologia ABM polega na tym, że cały proces budowlany, łącznie z prefabrykacją elementów, odbywa sięwmiejscu wznoszenia obiektu. Umożliwia to maszyna do prefabrykacji paneli, która jest przywożona na przyczepie na teren budowy. Wykluczona zostaje faza wytwarzania konstrukcji stalowej w zakładzie produkcyjnym, co znacznie przyspiesza proces budowlany. Technologia wznoszenia łukowych hal samonośnych ABM została opracowana w latach siedemdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych na potrzeby wojska [2]. Głównymcelembyło umożliwienie szybkiej budowy baz wojskowych, tamgdzie niemamożliwości skorzystania z usług fabryki konstrukcji stalowych. Materiałem wsadowym jest blacha w postaci kręgów, która zajmuje znacznie mniej miejsca od gotowych elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu możliwe było dostarczenie materiału do budowy bazy wraz z maszyną na pokładzie s[...]

Skanowanie optyczne stalowych elementów konstrukcyjnych DOI:10.15199/33.2019.02.02


  Jednym z tanich i szybkich w realizacji rozwiązań budowlanych jest ABM (ang. Automatic Building Machine), czyli przenośna fabryka do prefabrykacji i budowy łukowych hal stalowych z wykorzystaniem paneli samonośnych. Technologia ta pochodzi z USA i należy do MIC Industries Inc. Była ona powszechnie używana przez amerykańską armię do budowy tymczasowych budynków, a obecnie stała się popularna w budownictwie cywilnym. Maszyna służąca do prefabrykacji paneli jest umieszczona na przyczepie ("fabryka na kółkach") imoże być łatwo transportowana na każdą budowę. Po przywiezieniu na teren budowy urządzenia i kręgów blachy płaskiej, proces prefabrykacji może być wykonany przez niewielką grupę przeszkolonych montażystów. Docelowa geometria powstała wskutek głównego gięcia podłużnego i drugorzędnego gięcia poprzecznego i dlatego używana jest nazwa podwójnie gięte panele cienkościenne [2]. Ze względu na pofałdowaną powierzchnię paneli ABM 120 czy 240, niemożliwe jest wyznaczenie parametrów efektywnych przekroju poprzecznego wg krajowych oraz europejskich norm, a parametry te są niezbędne przy projektowaniu konstrukcji z elementów cienkościennych. Natomiast budowa modeli geometrycznych paneli z pofałdowaną powierzchnią, na podstawie tradycyjnych pomiarów (np. suwmiarką), wnosi ryzyko pominięcia istotnych parametrów geometrii m.in. z uwagi na ocenę stateczności lokalnej i imperfekcji geometrycznych. W celu odzwierciedlenia prawdziwej geometrii omawianych paneli zastosowano metodę przestrzennego skanowania optycznego. Modele te mogą być wyeksportowane do programów Metody Elementów Skończonych (MES), a[...]

 Strona 1