Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SUŁKOWSKI"

Rozpowszechnienie stosowania systemów zarządzania jakością w Europie i na świecie - lata 2010-2012 DOI:10.15199/46.2015.5.6


  Liczba certyfikatów w krajach wysoko rozwiniętych spada lub pozostaje na stabilnym poziomie.Wprowadzenie Systemy zarzadzania jakością są stosowane w Polsce i na świecie od lat 80. dwudziestego wieku. Początkowo wdrażano głównie system ISO 9001 (i jego pochodne). Jednakże w latach 2008-2010, dynamika wzrostu liczby firm mających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001 zaczęła spadać. Obecnie w większości krajów rozwiniętych można mówić wręcz o stagnacji jeśli chodzi o system zgodny z wymaganiami ISO 9001. Jednocześnie coraz częściej zaczęły być stosowane systemy branżowe, które w ostatnich latach zyskują sobie coraz większą popularność. Jeśli chodzi o dynamikę wdrożeń systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, być może sytuacja zmieni się, gdy w bieżącym roku wyjdzie nowe wydanie normy, które ma znacząco zmienić sposób jej funkcjonowania. Jednakże zanim to nastąpi i będzie można w najbliższych latach przekonać się czy faktycznie wprowadzone zmiany doprowadzą do wzrostu zainteresowania normą 9001, warto przyjrzeć się, jak wygląda w tym zakresie stan obecny. Celem niniejszej publikacji jest prześledzenie rozwoju wdrożeń systemów zarządzania jakością w Europie i na świecie w latach 2010-2012. Liczba certyfikatów ISO 9001 i nasycenie certyfikatami w Europie Obszernych danych na temat stosowania systemów zarządzania jakością dostarcza International Organization for Standarization w swoim dorocznym raporcie publikowanym od 1995 roku. Jako wydawca normy i organizacja skupiająca 162 krajowe jednostki normalizacyjne - organizacja ta posiada stale aktualizowaną bazę danych na temat rozpowszechnienia i stosowania wymagań norm serii ISO 9001 w organizacjach na całym świecie. Źródłem danych są raporty krajowych jednostek akredytujących stowarzyszonych w IAF (International Accreditation Forum). Raporty ISO Survey nie obejmują danych na temat motywów stosowania systemów zarządzania jakością w org[...]

Motywy wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością DOI:10.15199/46.2015.9.1


  Wdrażanie systemu tylko i wyłącznie z powodów wewnętrznych powoduje, że w wielu przypadkach nie działa on później prawidłowo.Wprowadzenie W literaturze dotyczącej systemów zarządzania jakością wiele uwagi poświęcono kwestii szeroko rozumianej ich skuteczności oraz oceny funkcjonowania. 1 Brakuje jednak analiz dotyczących motywacji organizacji do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością, a zwłaszcza analiz popartych badaniami. W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących motywacji organizacji w zakresie wdrażania systemów zarzadzania jakością w Polsce. Wyniki zestawiono z badaniami światowymi, w których autorzy określają zarówno przyczyny wdrażania systemów, jak też ich wpływ na skuteczność funkcjonowania organizacji.Celem publikacji jest określenie czynników wpływających na implementację systemów zarządzania jakością w warunkach polskich oraz określenie czy takie czynniki, jakie w naszym kraju przeważają są korzystne czy też nie, dla długookresowej skuteczności ich funkcjonowania. Motywy podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością W przypadku analizowania wdrożenia systemów zarządzania jakością w organizacjach, istotną kwestią jest identyfikacja motywów decyzji o ich wdrożeniu. Interesujące jest poznanie przyczyn, które skłaniają daną organizację do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu. Na podstawie własnego doświadczenia autora jako konsultanta i wdrożeniowca w zakresie systemów zarządzania jakością, do badania ankietowego można zaliczyć, w przypadku polskich organizacji, następujące, typowe motywy stosowania SZJ w organizacjach: 2 Zapewnienie powtarzalności wyrobu wobec opracowanej specyfikacji. Usprawnienie komunikacji w odniesieniu do wymagań klienta i ich transformacji na wyrób/usługę. Eliminację marnotrawstwa poprzez standaryzację postępowania (w tym także zmniejszenie kosztów złej jakości). Wdrożenie analizy danych dla podejmowania racjonalnych decyzji. 2 Sułk[...]

 Strona 1