Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rajmund W. Gazda"

Aktualne metody konserwacji dekoracji świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie DOI:10.15199/33.2015.11.52


  Proces konserwacji zrujnowanej w starożytności świątyni Hatszepsut trwa od 1892 roku. Od 1961 r. prace i badania są prowadzone przez polskich specjalistów pod kierunkiem PCMA Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z egipską Służbą Starożytności. Została podjęta decyzja o rekonstrukcji formy obiektumetodą anastylozy z zasadą do najwyżej zachowanego fragmentu. Ratowanie fragmentów z lapidariów polega na ich konserwacji i użyciu do anastylozy. Uzupełnienie formy architektonicznej daje możliwość zabezpieczenia historycznego materiału razem z polichromowanymi reliefami i posągami.Aktualnie prowadzone są badania i prace konserwatorskie w Kaplicy Hathor i Hatszepsut, prace rekonstrukcyjne figur ozyriackich oraz sfinksów z głową Hatszepsut. Opracowano metody wzmocnienia i konsolidacji osłabionego wapienia formacji Teb z kamieniołomu Hatszepsut w lokalnych warunkach klimatycznych. Interdyscyplinarne badania zostały wsparte przez technologię skanowania 3D z uzyskaniemmapy zniszczeń, opracowaną przez architektów i specjalistów PWR we współpracy z konserwatorami i egiptologami misji. Słowa kluczowe: starożytność, świątynia,Hatszepsut, dekoracja, ruina, konserwacja, anastyloza, skanowanie 3D.Świątynia królowej Hatszepsut została wzniesiona na zachodnim brzegu Nilu w dolinie Deir el-Bahari w latach panowania królowej w 1473 - 1458 r. p.n.e. Budowla powstała w pustynnej dolinie u stóp wysokiej ściany skalnej (fotografia 1). Podstawowym budulcem był wapień wydobywany z lokalnego kamieniołomuWadi el-Melouk [9]. Budowniczowie dumni ze swego dzieła nazywali ją "Domem z białego kamienia" w nawiązaniu do znanego wtedy wapienia z kamieniołomu Tura o białym odcieniu [1]. Po śmierci królowej zniszczono większość przedstawiających ją wizerunków na ścianach oraz rzeźb. Druga faza zniszczeń dotknęła wizerunki bóstw tebańskich podczas rewolucji religijnej za czasów Echnatona (1351 - 1334 r. p.n.e). Skute przedstawienia staraniem faraonów Hore[...]

 Strona 1