Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kosturkiewicz"

Compacting of gypsum from flue gas desulphurisation plants in roll presses Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych DOI:10.15199/62.2016.8.12


  Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5-15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm3 and 6.5 cm3) in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h. Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie "siodła" o objętości 4 cm3 i 6,5 cm3. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by- -passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek. Z powodu coraz bardziej zaostrzonych, określonych w Dyrektywie1), norm ochrony środowiska elektrownie i elektrociepłownie są zmuszone do zmniejszenia emisji ditlenku siarki. W polskim przemyśle nastąpił spadek tej emisji z 1040 Gg w 2000 r. do 401 Gg w 2014 r.2) Jedną z technik usuwania SOx ze spalin jest metoda mokra stosowana w energetyce konwencjonalnej w ok. 78% wszystkich instalacji na świecie3). Polega ona na absorpcji ditlenku siarki i jego reakcji w zawiesinie kamienia wapiennego. Produktem jest gips syntetyczny w postaci krystalicznego dwuwodnego siarczanu wapnia. Jego techniczne i handlowe zagospodarowanie jest obecnie trudne ze względu na dużą nadwyżkę podaży nad popytem. Równocześnie, ze względu na trudności z jego transportem, pojawiła się koncepcja scalania gipsu. O jakości brykietów i kształtek decyduje m.in. stopień wstępnego zagęszczenia materiału ziarnistego będący pochodną czasu konsolidacji, dlatego też w celu doboru konkretnego r[...]

 Strona 1