Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander LEICHT"

Dynamiczny model symulacyjny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model matematyczny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego oraz omówiono proces samowzbudzenia generatora. Opracowany model matematyczny jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink, a następnie poddany badaniom symulacyjnym w stanach statycznych i dynamicznych dla dwóch różnych układów połączeń kondensatorów w obwodzie wyjściowym generatora. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych wskazują na efektywniejszą pracę generatora w układzie z dwoma kondensatorami i stanowić będą podstawę do dalszych badań, zmierzających do opracowania modelu polowo - obwodowego, umożliwiającego dokładniejsze modelowanie jednofazowego generatora indukcyjnego, zarówno w stanach dynamicznych, jak i ustalonych. Abstract. The paper presents a mathematical model of the single-phase self-excited induction generator. The process of self-excitation was presented. Developed mathematical model of the single-phase self-excited induction generator was implemented using Matlab/Simulink software and dynamic and steady state simulations were performed for different capacitor excitation topologies. The obtained results of simulation show a more effective operation of the generator with two excitation capacitors. They are also treated as a basis for a further research, leading to development of a circuit-field model, allowing for more accurate calculation of a single-phase self induction generator. (A dynamic simulation model of single-phase self-excited induction generator). Słowa kluczowe: samowzbudny, generator indukcyjny, jednofazowy, modelowanie obwodowe. Keywords: self-excitation, induction generator, single-phase, circuit modelling. Wstęp Samowzbudne generatory indukcyjne mogą być stosowane w małych elektrowniach wiatrowych i wodnych, zasilających odbiorniki w miejscach oddalonych od sieci energetycznej, a także w przydomowych elektrowniach funkcjonujących jako pomocnicze źródł[...]

Performance characteristics evaluation of a single-phase selfexcited induction generator by a field-circuit model DOI:10.15199/48.2015.06.10

Czytaj za darmo! »

The paper concerns the field-circuit evaluation of the steady-state performance of a self-excited single-phase induction generator. For the performance computation the field-circuit model of the generator was implemented using Flux2D software package. The steady-state operation of the generator was simulated for different capacitor topologies in the stator windings. An influence of the capacitor configurations in the main stator winding on terminal voltage and stator winding currents under resistive and resistive-inductive load of the generator at constant rotational speed was investigated. Streszczenie. Artykuł przedstawia polowo-obwodowe wyznaczanie charakterystyk samowzbudnego jednofazowego generatora indukcyjnego w stanie ustalonym. Do wyznaczenia charakterystyk wykorzystano model polowo-obwodowy generatora opracowany w środowisku pakietu Flux2D do obliczeń elektromagnetycznych maszyn elektrycznych. Przeanalizowano pracę generatora w stanie ustalonym dla różnych konfiguracji kondensatorów w uzwojeniu głównym i pomocniczym stojana wyznaczając napięcie i prąd w uzwojeniach generatora przy obciążeniu rezystancyjnym i rezystancyjno-indukcyjnym dla stałej prędkości obrotowej turbiny. (Wyznaczanie charakterystyk pracy samowzbudnego jednofazowego generatora indukcyjnego za pomocą modelu polowo-obwodowego). Keywords: induction generator, single-phase, field-circuit modelling, performance characteristics Słowa kluczowe: generator indukcyjny, jednofazowy, modelowanie polowo-obwodowe, charakterystyki pracy Introduction The single-phase induction machine operates as the single-phase self-excited induction generator (SPSEIG) when the rotor of the machine is driven by turbine at the main and auxiliary stator windings electrically separated and with capacitors connected to the auxiliary winding (excitation winding) or/and in the main stator winding (load winding). Self-excited single-phase induction generators, driven by small wind or hydro turbi[...]

Improving performance of a single-phase self-excited induction generator by modification of an excitation winding DOI:10.15199/48.2018.01.37

Czytaj za darmo! »

Small power self-excited single-phase induction generators (SPSEIGs), driven by wind turbine may be employed as an extra source of electrical energy at household. The self-excited induction generators compare favourably with synchronous, permanent magnet or DC generators as regards simplicity, durability, and low costs of manufacturing and maintenance. Theirs main disadvantages are unpredictable residual magnetism and weak voltage self-regulation [1, 2, 5, 7]. Field-circuit models of the induction generators can be found in recent papers [3,4,6]. No-load and load characteristics of the SPSEIGs may be inherently improved by a proper change of the magnetic circuit, windings and capacitor topology used in stator windings. The voltage regulation can also be improved with use of power electronics-based scheme [2]. The improvement of performance characteristics of the base model of induction generator (NA=528, d=0.45mm, Cex=30μF, Csh=15μF, Cse=200μF) constructed on the base of single-phase induction motor (Tab. 1) has been presented for two capacitor topology in the load stator winding (Fig. 2). Field-circuit model of the generator The single-phase capacitor induction motor of 1.1kW, 230V employed for stand-alone generating operation has 4 poles and 30 skewed rotor bars. The ratings of the tested machine are listed in Table 1. Table 1. Ratings of the single phase induction machine Rated power 1.1 kW Rated voltage 230 V Rated current 7.5 A Rated speed 1380 rpm Run capacitor 30 μF Frequency 50 Hz Due to geometrical symmetry and electromagnetic periodicity, two-dimensional magnetic field computation of the generator was reduced to one pole pitch of the crosssection shown in Fig. 1. The finite element mesh of the generator comprises 25752 nodes forming 11244 secondorder triangular and quadrangular elements. The time step for the FEM computa[...]

 Strona 1