Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Gorska"

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych podłoża w metodzie obserwacyjnej


  Zastosowanie metody obserwacyjnej projektowania wykopów zaleca Eurokod 7-1, gdy zachowanie konstrukcji geotechnicznej jest trudne do przewidzenia. Metoda ta stanowi kombinację badań konstrukcji i podłoża oraz obliczeniowej prognozy połączonej z bieżącymi pomiarami zachowania się budowli i podłoża w trakcie budowy i użytkowania. Jest jedną z metod z grupy tzw. aktywnego projektowania.Wartykule przedstawiono łączne zastosowanie pomiarów inklinometrycznych, analizy wstecznej [1] oraz metod numerycznych, co pozwala na projektowanie obudowy wykopu metodą obserwacyjną oraz aktywną modyfikację projektu zabezpieczenia wykopu w trakcie wykonywania konstrukcji. Opis badanej konstrukcji W celu oszacowania parametrów warstwy nasypu przeprowadzono pomiary inklinometryczne przemieszczeń wspornikowego zabezpieczenia wykopu głębokości 4,0 m. Obudowę wykopu stanowiła pionowa palisada z pali wierconych CFAśrednicy 500mmi długości 9,0mw układzie przenikającymsię, zbrojonych co drugi kształtownikiemstalowym IPE330 (S355) długości L = 8,0 m. Rurę inklinometryczną 50 x 50 x 3 przyspawano do profilu zbrojącego palisadę i wprowadzono do pala. Wokół palisady występuje uwarstwione podłoże geotechniczne. Wierzchnią warstwę[...]

 Strona 1