Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ROLAND STASIAK"

PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH W WARUNKACH KOŃCZĄCEGO SIĘ 2007 ROKU KOMENTARZ

Czytaj za darmo! »

Załączone tablice 1 i 2 zawierają dane liczbowe obejmu-jące wielkości bezwzględne oraz wskaźniki zmian w pod-stawowych parametrach ekonomicznych działalności prze-mysłu za lata 2003÷2007. Ogólna ocena — bazująca na analizie podstawowych wiel-kości i wskaźników w kategoriach rzeczowej produkcji, wartości sprzedaży oraz końcowych wyników finansowych — wypada zdecydowanie korzystnie. Poró[...]

PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH W WARUNKACH KOŃCZĄCEGO SIĘ 2007 ROKU KOMENTARZ

Czytaj za darmo! »

Załączone tablice 1 i 2 zawierają dane liczbowe obejmu-jące wielkości bezwzględne oraz wskaźniki zmian w pod-stawowych parametrach ekonomicznych działalności prze-mysłu za lata 2003÷2007. Ogólna ocena — bazująca na analizie podstawowych wiel-kości i wskaźników w kategoriach rzeczowej produkcji, wartości sprzedaży oraz końcowych wyników finansowych — wypada zdecydowanie korzystnie. Poró[...]

IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH KONIEC VI KADENCJI FUNKCJONOWANIA

Czytaj za darmo! »

Miesiąc kwiecień każdego roku jest dla Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych okresem statutowo wyznaczonym do przeprowadzenia oceny działalności za rok poprzedni oraz ustalenia zadań i zatwierdzenia planu pracy na okresy następne. W tym roku upływa również koniec VI kadencji statutowych władz, czyli 10-osobowej Rady Izby oraz 1 osobowego Zarządu. Koniec VI kadencji Władz Izby wyznacza także[...]

POLEMIKI

Czytaj za darmo! »

Dotyczy: konsolidacji organizacyjnej i kapitałowej dwu niezależnych spółek, o nazwach Orzeł Biały S.A. i Baterpol Sp . z o. o., zajmujących się przetwarzaniem i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz innych złomów ołowiu w cyklu ich gospodarczego wykorzystania. Negatywne stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przedmiocie złożonego wniosku, przyjmujemy z dużym zaskoczeniem i zatroskaniem o dalsze losy tych zakładów. Fuzje organizacyjne i kapitałowe, realizowane w formie umów kupna-sprzedaży oraz przyjaznych przejęć, są w dzisiejszym świecie naturalną formą tworzenia większych jednostek i organizacji gospodarczych. W surowcowych procesach technologicznych kapitałochłonność inwestycji oraz kosztowne procesy późniejszego prowadzenia te[...]

PRZEMYSŁ METALI NIEŻELAZNYCH W LATACH 2001-2008 (WYRAŹNY WPŁYW GLOBALNEJ RECESJI OD 2008 R.)

Czytaj za darmo! »

Skutki transformacji gospodarczej po 1980 r. Polski przemysł metali nieżelaznych posiada historycznie utrwaloną pozycję w gospodarce całego kraju. Bazując na rodzimych surowcach w cynku, ołowiu i miedzi utworzył na przestrzeni lat struktury wytwórcze obejmujące górnictwo, hutnictwo oraz przetwórstwo metali. Obrót towarowy produktami realizowany jest przez samych wytwórców i jego wydzielone struktury organizacyjne oraz samodzielne podmioty obrotu towarowego. Zapleczem naukowo- -technicznym przemysłu są uczelnie techniczne (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska) oraz Instytut Metali Nieżelaznych i BIPROMET S.A. Charakterystyczne cechy gospodarcze przemysłu metali, jakimi są: ⎯ wysoka kapitałochłonność rozwoju, ⎯ duże koszty korzystania ze środowiska natur[...]

 Strona 1