Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kalusiński"

Lokalizacja zwarć i odbudowa zasilania w sieciach średnich napięć DOI:10.15199/74.2015.4.9


  Jednym z największych wyzwań współczesnej elektroenergetyki jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, jak również minimalizacja: częstości, czasu trwania oraz obszaru występowania ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej, spowodowanych rozmaitymi awariami, zwłaszcza zwarciami w głębi sieci elektroenergetycznej. Pomimo tego, że większość zwarć doziemnych w liniach napowietrznych SN ma charakter przemijający, a ich skutki udaje się skutecznie zminimalizować, stosując w stacjach zasilających linie automatykę SPZ , podejmującą próby ponownego załączenia linii po jej wcześniejszym wyłączeniu przez zabezpieczenie - w sieci energetycznej występują również zwarcia, które utrzymują się trwale, a usunięcie ich przyczyny wymaga interwencji brygad pogotowia energetycznego. Do tego czasu należy jak najszybciej i w możliwie jak największym stopniu ograniczyć liczbę odbiorców pozbawionych energii elektrycznej, co znacząco wpływa na poprawę wskaźników niezawodnościowych SAIDI i SAI FI. W dotychczasowych rozwiązaniach oferowanych przez firmę Apator Elkomtech, opartych na sterownikach: Ex-SI MON z telemechaniką Ex-ML, Ex-micro, Ex-micro2, Ex-mBEL _S lub Ex-mBEL _S2, funkcję odizolowania zwartego odcinka sieci spełnia zaimplementowana w sterownikach automatyka sekcjonująca, która w kolejnych beznapięciowych przerwach automatyki SPZ otwiera kolejne odłączniki lub rozłączniki w kierunku od końca linii do punktu zasilania, próbując w ten sposób stop[...]

Automatyka FDIR w systemie dyspozytorskim WindEx – przykład wdrożenia dla krajowego Operatora Sieci Dystrybucyjnej DOI:10.15199/74.2016.3.8


  Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) stoją w dzisiejszych czasach przed wielkim wyzwaniem. Planowane wprowadzenie nowego modelu regulacji działania - regulacji jakościowej - niesie za sobą konieczność realizacji ściśle sprecyzowanych celów. Jednym z nich - prócz wzrostu efektywności, poprawy jakości obsługi klienta, czy racjonalizacji zużycia energii elektrycznej - jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, przekładające się na poprawę i uzyskanie najwyższych z możliwych parametrów jakościowych pracy sieci dystrybucyjnej. W realizację poprawy parametrów pracy sieci SN idealnie wpisuje się system odbudowy zasilania FDIR, opracowany przez Apator Elkomtech. Główną cechą systemu jest przede wszystkim znaczące skrócenie czasu trwania, a także ograniczenie obszaru występowania przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki ograniczeniu do minimum obszarów trwale pozbawionych zasilania w automatyczny i skuteczny sposób poprawiane są współczynniki niezawodnościowe sieci SAIDI i SAIFI. Algorytm automatyki FDIR automatycznie lokalizuje i izoluje uszkodzony odcinek linii SN, otwierając w stanie beznapięciowym[...]

Ex-microBEL - rodzina najbardziej zaawansowanych sterowników sieci SN DOI:10.15199/74.2017.9.20


  Rozwój technologii internetowych i zaawansowanych sieci teleinformatycznych w coraz większym stopniu wykorzystywany w nowoczesnej infrastrukturze elektroenergetycznej daje niesamowite możliwości zastosowania, adaptacji oraz integracji rozwiązań, wymagając przy tym zupełnie nowego, całościowego spojrzenia na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. Zagrożenia płynące z coraz szerszego wykorzystania sieci informatycznych, co pokazują ostatnie wydarzenia związanie z cyberatakami, stawiają bezpieczeństwo informatyczne w pozycji czynnika strategicznego, warunkującego poprawną pracę infrastruktury energetycznej. W związku z ciągłym rozwojem naszej linii produktowej pragniemy przedstawić Państwu nową linię urządzeń. Linia ta rozszerza grupę małych sterowników telemechaniki, wskaźników przepływu prądu zwarcia i koncentratorów komunikacyjnych - Ex-microBEL i zapewnia pełne bezpieczeństwo komunikacyjne wykorzystywane w najnowocześniejszych systemach energetycznych. Rodzina urządzeń Ex-microBEL Ex-microBEL jest rodziną produktów zaprojektowaną w celu zapewnienia szerokiego spektrum możliwości funkcjonalnych i konfiguracyjnych. Zastosowanie nowej platformy sprzętowej i procesora o dużej mocy obliczeniowej oraz dzięki skalowalnemu podsystemowi wejść/wyjść/pomiarów i bogatej funkcjonalności konfiguracyjnej - urządzenia Ex-microBEL charakteryzują się dużą elastycznością zastosowania, idącą w parze z wysoką dokładnością i pewnością działania. Czynnikiem wyróżniającym Ex-microBEL[...]

FDIR - system odbudowy zasilania w sieciach dystrybucyjnych SN DOI:


  Wprowadzenie przez Urząd Regulacji Energetyki nowego modelu regulacji działania - regulacji jakościowej - niesie za sobą konieczność realizacji ściśle sprecyzowanych celów. Jednym z nich - prócz wzrostu efektywności, poprawy jakości obsługi klienta, czy racjonalizacji zużycia energii elektrycznej - jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej przekładające się na poprawę i uzyskanie najwyższych z możliwych parametrów jakościowych pracy sieci dystrybucyjnej. System odbudowy zasilania SN W poprawę parametrów pracy sieci SN idealnie wpisuje się system odbudowy zasilania FDIR (Fault Detection Isolation and Restoration) stanowiący jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii realizowanego przez Apator Elkomtech. Główną cechą systemu FDIR jest przede wszystkim znaczące skrócenie czasu trwania, a także ograniczenie obszaru występowania przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki ograniczeniu do minimum obszarów trwale pozbawionych zasilania w automatyczny i skuteczny sposób poprawiane są współczynniki niezawodnościowe sieci SAIDI i SAIFI. Algorytm automatyki FDIR automatycznie lokalizuje i izoluje uszkodzony odcinek linii SN, otwierając w stanie beznapięciowym odpowiednie łączniki znajdujące się w głębi sieci (np. rozłączniki, odłączniki), po czym automatycznie przywraca zasilanie nieuszkodzonych fragmentów sieci przez zamknięcie łączników w punktach podziału. Najważniejsze cechy systemu odbudowy zasilania Apator Elkomtech przedstawiono poniżej. Elastyczność wdrożenia Architektura modułu pozwala na realizację systemu odbudowy zasilania dla różnych obszarów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia pod względem: - rodzaju sieci (napowietrzna, kablowa, mieszana), - geograficznego obszaru [...]

 Strona 1