Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB S. ŚLIWIŃSKI"

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2019.9.2


  1. Wprowadzenie Ostatnie długoterminowe badania nowych rodzajów antykorozyjnych powłok ochronnych bazujących na modyfikowanej polianilinie wskazują, że dodatek pigmentu na bazie polianiliny z rdzeniem poprawia ich właściwości antykorozyjne. Nasze ostatnie badania wykazują, że wprowadzenie do tychże powłok modyfikowanych polianiliną cząsteczek nano-TiO2 znacząco wpływa na barierowość powłoki. Celem poniższej publikacji było sprawdzenie, czy istnieje efekt synergiczny przy zastosowaniu zarówno polianiliny osadzonej na rdzeniu oraz nano-TiO2. W ostatnich latach kwestie środowiskowe zyskują coraz ważniejsze znaczenie, co można również zaobserwować w przypadku wytwarzania i użytkowania powłok antykorozyjnych. Standardy dotyczące zdrowia i ochrony środowiska doprowadziły do drastycznego ograniczenia stosowania pigmentów na bazie toksycznych chromianów i ołowiu w organicznych powłokach ochronnych. Z tego też powodu wzrasta zapotrzebowanie na nowe, wydajne i nietoksyczne pigmenty, które gwarantowałyby efek- Otrzymano / Received: 05.03.2019. Przyjęto / Accepted: 13.05.2019. DOI: 10.15199/40.2019.9.2 Bartłomiej Kobiałka - magister inżynier, absolwent studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obecnie doktorant na tymże wydziale. Zatrudniony w NanoPure Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. Badań i Rozwoju. Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie polimerów przewodzących jako pigmentów antykorozyjnych, oddziaływania pomiędzy dodatkami antykorozyjnymi a spoiwami malarskimi oraz metody badań antykorozyjnych. E-mail: bartlomiej.kobialka@nanopure.pl Jakub S. Śliwiński - magister inżynier, chemik technolog. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie zatrudniony jako Specjalista ds. Badań i Rozwoju w firmie NanoPure Sp. z o.o. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii polimerów, ich przetwórstwa, zastosowań w nowoczesnych materiałach, a także zaga[...]

 Strona 1