Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Filip Grzymski"

Metody wzmacniania płyt żelbetowych DOI:10.15199/33.2017.05.01


  W artykule przedstawiono przyczyny i metody wzmacniania konstrukcji z betonu, ze szczególnym uwzględnieniempłyt żelbetowych.Dokonano przeglądumetodwzmacniania, z podziałemna tradycyjne i nowoczesne. Podano podstawowe zasadywzmacniania przez zwiększanie przekroju poprzecznego i łączenie betonu z materiałami kompozytowymi FRP i FRCM. Słowa kluczowe: płyta, wzmocnienie, FRP, FRCM.Koniecznośćwzmocnienia konstrukcji żelbetowejmoże być spowodowana złymstanemtechnicznymi uszkodzeniami wynikającymi z procesówdegradacjimateriałówkonstrukcyjnych podwpływemagresywnego środowiska oraz z narażenia na nadmierne obciążenie. Inne powody, to zmiana funkcji użytkowej budynku i związane z nią zwiększenie obciążeń użytkowych lub zmiana schematu statycznego konstrukcji, które mogą powodować zwiększenie wytężenia elementów oraz błędy zarówno na etapie projektowym, jak iwykonawczym.Odzyskanie pierwotnej nośności konstrukcji lub jej zwiększenie jest złożonymzadanieminżynierskim. Należy przeanalizować aktualny stan obiektu budowlanego imając nawzględzie nowewymagania stawiane konstrukcji, dobrać odpowiedni sposób wzmocnienia [5]. Metody tradycyjne - zwiększenie przekroju poprzecznego Podstawowąmetodą wzmacniania płyt żelbetowych jest dołożenie dodatkowej warstwy betonu w ich górnej części. Grubość tej warstwy nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Ze względu na różną sztywność nowej i starej warstwy betonu oraz występujące między nimi duże siły rozwarstwiające istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków współpracy obu warstw [3, 5]. Zwiększenie sił zespalających można uzyskać dzięki odpowiedniemu przygotowaniuwierzchniej części wzmacnianej płyty.Wprzypadku niewystarczającej przyczepności,wynikającej z tarcia i adhezji, stosuje się kotwy stalowe osadzane we wzmacnianej płycie, które pozwalają [...]

Badanie kompozytów PBO-FRCM z wykorzystaniem czujników światłowodowych DOI:10.15199/33.2019.03.07


  Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem materiałów kompozytowych jest w ostatnich latach coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnych metod wzmacniania [2]. Najczęściej wybierane są kompozyty FRP (Fibre Reinforced Polymers), które składają się z włókien o dużej wytrzymałości (najczęściej węglowych, szklanych lub syntetycznych) zanurzonych w organicznej matrycy polimerowej, zazwyczaj żywicy epoksydowej [1, 2].Wprzypadku tego typu kompozytów występują problemy dotyczące niekompatybilności ichmatrycy z podłożem betonowym oraz aplikacji na wilgotną powierzchnię [1], ale ich największą wadą jest mała odporność na podwyższoną temperaturę [1, 9]. Żywice epoksydowe tracą swoje parametry wytrzymałościowe po przekroczeniu temperatury zeszklenia (Tg), która wynosi ok. +50°C [9, 10]. Zwiększenie odporności termicznej materiału może zostać uzyskane dzięki zamianie wrażliwej matrycy organicznej, co było jedną z przyczyn powstania kompozytów FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix). W badaniach udowodniono, że kompozyty FRCM znacznie lepiej zachowują się w warunkach podwyższonej temperatury niż kompozyty FRP [10], a ich matryca mineralna wykazuje lepszą kompatybilność z podłożem i nie jest wrażliwa na wilgoć [1]. Wzwiązku z innymi właściwościami fizycznymi matrycy mineralnej konieczne było przearanżowanie włókien kompozytu, które w przypadku kompozytów FRCMnie występują w postaci mat znanych z systemu FRP, tylko w postaci luźno splecionych dwukierunkowych siatek. Spośród wielu rodzajów włókien wykorzystywanych w kompozytach FRCM szczególnej uwagi warte są włókna PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole), które charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami mechanicznymi (fotografia 1). Ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 5800 MPa, a moduł Younga 270 GPa [12]. Tak duże naprężenia siatki wymagają odkształceń na poziomie 2,15%, co jest problematyczne ze względu na małą wytrzymałość matrycy mineraln[...]

Zakotwienie siatek kompozytowych PBO-FRCM DOI:10.15199/33.2018.05.21


  Potrzeba wzmocnienia konstrukcji żelbetowych najczęściej wiąże się z koniecznością odzyskania ich pierwotnej nośności, której spadek spowodowany może być zniszczeniami lub degradacją ustroju nośnego oraz błędami na etapie projektowania i budowy lub planowanym zwiększeniem obciążeń użytkowych, co najczęściej spowodowane jest zmianą funkcji budowli lub budynku. Przy doborze technologii wzmocnienia konstrukcji żelbetowych należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki technologiczne, jak i ekonomiczne [5]. Poza tradycyjnymi metodami wzmacniania konstrukcji żelbetowej przez konstrukcję żelbetową, które zostały dobrze rozpoznane pod względem projektowym i wykonawczym, od lat osiemdziesiątych XX w. z powodzeniem wykorzystuje się kompozytowe wzmocnienia konstrukcji żelbetowych znane jako FRP (Fibre Reinforced Polymer). Składają się one z włókien różnego rodzaju, które otoczone sąmatrycą polimerową - najczęściej z żywicy epoksydowej. Cechują się dużą wytrzymałością, a ich główne wady, to trudność aplikacji kompozytu na mokre i nieodpowiednio przygotowane powierzchnie oraz bardzo mała odporność na podwyższoną temperaturę.[...]

 Strona 1