Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Nowicki"

Błędy pokrycia dachu dachówką ceramiczną i sposób naprawy


  Domjednorodzinnywolno stojący z dachem jętkowo/płatwionym o konstrukcji wielopłaszczyznowej został pokryty dachówką ceramiczną. Warstwy dachu są następujące: płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie metalowym krzyżowym; membrana paroszczelna; izolacja z wełny mineralnej grubości 25 cm; membrana wysoko paroprzepuszczalna; kontrłata; łata; dachówka ceramiczna zakładkowa. W okapie nie zastosowano wymaganegowlotu szczelinywentylacyjnej zgodnie z DIN 4108. Kontrłaty montowane wzdłuż krokwi wyznaczają kanał wentylacyjny między dachówką ceramiczną awarstwąwstępnego krycia (membraną dachową). Projektując i wykonując tego typu kanał, należy spełnić trzy warunki: 1) okap - szczelina wlotowa musi mieć co najmniej 0,2% powierzchni dachu nad okapem, jednak nie mniej niż 200 cm2/m okapu; 2) kalenica lub grzbiet dachu (grad) - szczelina wylotowa kanał[...]

Cena czyni cuda na dachach DOI:10.15199/33.2018.06.07


  hur- 1) Mistrz dekarski, inżynier budownictwa z uprawnieniami,właściciel firmy wykonawczej; kanobud@post.pl DOI: 10.15199/33.2018.06.07 Cena czyni cuda na dachach inż. Dariusz Nowicki1) 29 Dachy w teorii i praktyce - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 6 ’2018 (nr 550) towni nie umieściła informacji o zastosowaniu produktów"niesystemowych", czyli o wpisanych [...]

Odwieczny dylemat na budowie: kto buduje, a kto odpowiada DOI:


  Wpraktyce budowlanej zdarzają się błędy o różnej skali wadliwości. Wydawałoby się, że system prawny reguluje sposoby rozstrzygania konfliktów z tego wynikających oraz sposoby usuwania wad. W praktyce trudno jest jednak określić odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego, ponieważ występują ewidentne niespójności między ustawą Prawo budowlane a Kodeksem Cywilnym (KC). Zgodnie z Prawembudowlanymwykonawca za nic nie odpowiada, ponieważ nie jest uczestnikiem procesu budowlanego (ramka), a według KC odpowiada również za błędy projektanta i nadzoru. Rozpatrzmy konkretny przykład. Dom piętrowy z dachem w konstrukcji drewnianej, wybudowanywlatach siedemdziesiątychXXw. Inwestor chce przeprowadzić kapitalny remont, z drobnymi ulepszeniami. Znajduje projektanta i kierownika budowy, którego prosi o wybór wykonawcy. Projektant dostaje wytyczne od inwestora i wolną rękę oraz odpowiednie środki. Jak się okazało później, inwestor nie kierował się najniższą ceną i nie ograniczał kosztówi co najważniejsze: rachunki były płacone w terminie (idealny[...]

Komin jaki jest (czy) każdy widzi (?) DOI:10.15199/33.2017.06.04


  Presja na taniośćwbudownictwie spowodowała, że wielu handlowców i producentów dostosowało się do tych wymagań. W efekcie na rynku pojawiły się wyroby o nie najlepszych parametrach. Dodatkowo solidni wykonawcy są wypierani z rynku ze względu na cenę usług. Kominy to pionowe konstrukcje budowlane, umożliwiające przenoszenie spalin (kominy spalinowe i dymowe) lub zużytego powietrza (kominy wentylacyjne). Kominy systemowe składają się z gotowych systemowych elementów dostarczonych przez jednego producenta. W porównaniu z innymi rozwiązaniami kominy znacznie ewoluowały w ostatnim ćwierćwieczu, ale system dozoru, kryteria oceny i praktyka budowlana wyraźnie za tym rozwojem nie nadążają. W efekcie zbyt wiele kominów przecieka i pęka.[...]

 Strona 1