Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Wieczorek"

Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów DOI:


  Wdobie realizacji tak wielu inwestycji, kluczowym elementem wpływającym na terminowość prac jest m.in. dostarczenie we właściwymczasie zamówionych materiałów i elementów budowlanych. W celu dotrzymania terminów przez producentamateriałów budowlanych należy stawić czoło wyzwaniu, jakimjestwspółuczestnictwowprocesie projektowym i na tym etapie wspierać projektantów.Wsparcie to powinno polegać na zapewnieniu niezbędnych informacji o produktach, w tymrysunków w odpowiednim formacie. W związku z tym, że jakość dokumentacji jest jednymz ważniejszych czynników, od którego zależy zakończenie prac w terminie [12], producent powinien sprostać wymaganiomprojektanta przez dostarczeniemateriałów dostosowanych do aktualnego oprogramowania, a także wychodzić naprzeciw wzrastającymwymaganiom zarówno projektantów, jak i wykonawców. Realia współpracy międzybranżowej Istotnym aspektem realizacji inwestycji jest dobra organizacja pracy podczas współpracy między producentem a projektantem. W [5, 10, 11] jako jedną z głównych przyczyn niewłaściwej organizacji pracy i co za tym idzie niedotrzymywania terminów realizacji, wskazano brak dobrej komunikacji i integracji branż. Sytuacja ta skutkuje opóźnieniami na etapie projektowania i dostarczeniem niewłaściwej dokumentacji na budowę. Z rysunku 1 wynika, że błędy i niezgodności w dokumentacji projektowej są wskazywane przez wykonawców jako najważniejszy czynnik powodujący opóźnienia w realizacji inwestycji budowlanej. Kolejny element,wpływający na terminowość prac, na który wykonawcy także zwracali uwagę, to zmianywrealizowanymprojekcie po[...]

 Strona 1