Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Angelika Piotrowska"

Wpływ pianki poliuretanowej na efektywność kondensacyjnej metody osuszania muru DOI:10.15199/33.2019.02.11


  Zawilgocenie budynku zagraża jego trwałości oraz niekorzystnie wpływa na użytkowników. Obecnie coraz częściej klasyczne rozwiązanie ceglanego muru jednorodnego zastępowane jest układem wielowarstwowym. W takich przegrodach nieprawidłowo zaprojektowanych i wykonanych powstają obszary, gdzie wykrapla się para wodna. Ściana, wskutek transportu poprzecznego ciepła, jest również obszarem intensywnej migracji wilgoci oraz roztworów łatwo rozpuszczalnych soli (fotografia). Opis metod osuszania Stan równowagi wilgotnościowej w murze jest dynamiczny, a więc cały czas mogą zachodzić zmiany w strukturze materiału, dlatego tak ważne dla diagnostyki obiektu zawilgoconego jest określenie zjawisk transportu wody w przegrodzie. Celem tej diagnostyki jest zbadanie oraz odpowiednia ocena istniejącego stanu elementu budowlanego, a także prawidłowe określenie rzeczywistych parametrów materiałów budowlanych [4]. Analiza przyczyn zawilgocenia oraz diagnostyka budynku pozwala na wybór optymalnej metody osuszania lub renowacji murów. Metody osuszania dzieli się na [2, 3]: ● naturalne (bez zastosowania specjalistycznego sprzętu); ● sztuczne (z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu); ● inwazyjne (ingerują w konstrukcję przegrody); ● bezinwazyjne (nieingerujące w konstrukcję przegrody). Osuszanie naturalne to technika wykorzystująca naturalny, niewymuszony ruch powietrza, który p[...]

 Strona 1