Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Budnik"

Wybrane problemy oceny stanu technicznego budynków i budowli w aspekcie późniejszej naprawy i wzmocnienia DOI:10.15199/33.2019.03.05


  Problemtrwałości, bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowego dotyczy każdego obiektu budowlanego, niezależnie od jego funkcji, konstrukcji oraz wieku. Po zakończeniu procesu budowlanego następuje okres eksploatacji, czyli proces zużywania się technicznego i funkcjonalnego obiektów. Można go spowolnić przez właściwe ich utrzymywanie zgodnie z przeznaczeniem (art. 5.2 ustawy [3]) i reagowanie na zmiany zachodzące w czasie eksploatacji. Właściwymi wymaganymdziałaniemjest przeprowadzanie oceny stanu technicznego obiektów w okresie ich eksploatacji. Obowiązki wynikające z przepisów Ustawa [3] ani przywoływane przez nią przepisy wykonawcze nie precyzują zakresu i metod sporządzania oceny stanu technicznego, poza wytycznymi przeprowadzania przeglądów okresowych [4]. Podstawą prawidłowego sporządzenia oceny stanu technicznego jest m.in. wiedza i doświadczenie własne, znajomość technologii stosowanych wcześniej i obecnie, a także ustalenie zakresu bezpiecznej ingerencji w istniejącą strukturę obiektów. Ponadto uważamy, że ocena stanu technicznego budynku i budowli powinna również uwzględniać pakiet norm, na podstawie których te obiekty zrealizowano. Bardzo często w takiej ocenie pomijane są procesy fizyczne i oddziaływania klimatyczne, takie jak promieniowanie słoneczne czy zmiana temperatury. To sprawia, że jest onamało przydatna, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistego stanu konstrukcji. Każda ocena powinna być[...]

 Strona 1