Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW KLENOWICZ"

Warunki wytwarzania i zachowania odporności na korozję stali nierdzewnych DOI:


  1. Wstęp Odporność na korozję stali nierdzewnych zależy od gatunku stali, gładkości powierzchni oraz jakości warstewki pasywnej. Chropowate powierzchnie zatrzymują więcej zanieczyszczeń i z tego powodu szybciej korodują. Wytrawianie stali nierdzewnej ma na celu usunięcie łatwiej rozpuszczalnych składników z powierzchni stali, co skutkuje zwiększeniem stężenia trudno rozpuszczalnych składników metalu. Konstrukcje ze stali nierdzewnych powinny być trawione i pasywowane przed przekazaniem do eksploatacji. Bez pasywacji konstrukcje ze stali nierdzewnych nie mają wymaganej trwałości. Podstawowym celem pasywacji jest zapewnienie odporności na korozję poprzez uformowanie jednorodnej warstwy tlenkowej posiadającej zbliżony potencjał na całej powierzchni konstrukcji. Jeżeli niewielkie fragmenty powierzchni pozostaną w stanie aktywnym będą one atakowane w środowisku korozyjnym. W warunkach występowania różnicy potencjałów rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset miliwolt na powierzchni konstrukcji będzie zachodził proces korozyjny proporcjonalny do różnicy potencjałów. Prawidłowa, szczelna warstewka pasywna w dużym stopniu chroni stal przed korozją wżerową i szczelinową, czyli rodzajami korozji, które w krótkim czasie mogą spowodować perforację. Proces trawienia/ pasywacji poprawia zdecydowanie wygląd aparatów i konstrukcji, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić gotowe wyroby bez omawianej obróbki powierzchniowej. Trawienie i pasywacja nie tylko gwarantuje wysoką trwałość konstrukcji, ale również zabezpiecza produkty przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z reakcji chemicznej z powierzchniami aparatów, zbiorników czy rurociągów. mgr inż. Tomasz Kurczewski Ukończona Uczelnia: Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Okrętów. Miejsce pracy: Ancora, Pasywacja Metali i Konstrukcja Zbiorników Kontenerowych, ul. Marynarki Polskiej 96, Gdańsk. Prezes. Zainteresowania: projektowanie zbiorników kontenerowych E-mail: tomasz.kurczewski@ancora.pl OCHRONA PRZE[...]

 Strona 1