Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Porycka"

IN MEMORIAM Waldemar Krzysztof Klocek 1949 - 2019 DOI:

Czytaj za darmo! »

Urodził się 7 stycznia 1949 roku. W 1972 r. ukończył Wydział Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Był także absolwentem studium "Zarządzanie w administracji lokalnej" na Uniwersytecie w Orlando. W 1991 roku został Prezesem Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego sp. z o.o. w Olsztynie, którym kierował aż do śmierci. W 1999 roku z jego inicjatywy zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewodą, jednostkami branżowymi i Przedsiębiorstwem, którym kierował, w sprawie "wspólnej budowy i wykorzystania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Olsztyna". Za opracowanie tego projektu, Waldemar Klocek wraz z zespołem wdrożeniowym został uhonorowany nagrodą III s[...]

 Strona 1