Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Juliusz Żach"

bS Summit Düsseldorf DOI:


  Kolejny szczyt międzynarodowej organizacji building- SMART (bS), który odbył się w Düsseldorfie (25 - 28 marca 2019 r.), gościł przeszło 1000 ekspertów z 30 krajów. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku i są otwarte dla osób spoza organizacji. Konferencję otworzyłRichard Petrie, dyrektor generalny buildingSMART International (bSI). Zaczął od wizji cyfryzacji budownictwa i nieruchomości (digitizing built asset industry), której realizacja jest ambicją organizacji. Przypomniał, że pomimo istotnych zmian, jakie zaszły od lat siedemdziesiątych XX w., gdy pojawiła się technologia CAD, zwiększenie produktywności budownictwa, na tle innych branż, jest niewielkie. Następnie przedstawił ogólnąmapę drogową określającą kierunki dalszego rozwoju buildingSMART International, wśród których jednym z najistotniejszych jest ulepszanie standardu IFC w celu stworzenia jego przyszłej wersji "IFC 5". Pozostałe to zorganizowanie bardziej wydajnej pracy w tzw. pokojach technicznych stowarzyszenia, osiągnięcie większego zaangażowania producentów oprogramowania, jak również wprowadzenie programu certyfikacji. Zaprezentował też zwycięzców konkursu buildingSMART Award w kategoriach "Eksploatacja", "Projektowanie" i "Budowa". W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na stałe zwiększanie liczby uczestników konferencji, organizowanych przez buildingSMART, a także dołączających do stowarzyszenia nowych członków, co potwierdza rosnące zainteresowanie cyfryzacją opartą na otwartych standardach BIM. Podczas sesji plenarnej, pierwszego dnia konferencji, przedstawiono też kilka prezentacji o charakterze ogólnym. Carsten Lotz, reprezentujący firmę doradczą McKinsey & Company, omówił szczegółowo argumenty, poparte wieloma danymi liczbowymi, przemawiające za koniecznością zwiększenia produktywności w budownictwie. Kolejne dwie prezentacje dotyczyły koncepcji cyfrowego bliźniaka (digital twin) stanow[...]

 Strona 1