Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roman Gruca"

Znaczenie kompetencji personelu w ochronie konstrukcji stalowych przed korozją DOI:


  Konstrukcja posiada oczekiwane parametry użytkowe i jest bezpieczna w eksploatacji jedynie wtedy, gdy jest właściwie wytworzona i spełnia wymagania wytrzymałościowe. Kluczowym jest tutaj m.in. zabezpieczenie powierzchni antykorozyjnymi powłokami malarskimi. Ten końcowy etap wytwarzania konstrukcji wymaga nadzoru przez specjalistyczny personel.Wszelkie zaniedbania w wykonaniu antykorozyjnych powłok malarskich prowadzą do daleko idących konsekwencji. Brak staranności w przygotowaniu podłoża oraz aplikacji i kontroli technologii nanoszenia powłok malarskich skutkują utratą gwarantowanego okresu żywotności konstrukcji, zagrożeniem korozyjnym, niebezpieczeństwem w trakcie eksploatacji, ryzykiem wysokich kar i kosztów dla wytwórcy z tytułu niedotrzymania gwarancji konstrukcji. Szkody korozyjne konstrukcji stalowych, konieczność napraw powłok, przyspieszonych remontów konstrukcji mogą z kolei sięgać w skali kraju niebagatelnych kosztów, nawet kilkunastu miliardów złotych rocznie. Istotnym problemem jest równie[...]

 Strona 1