Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANNA CZWARTACKA"

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S.Część 1. System antenowy - koncepcja.

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych kierunków rozwojowych radiolokacji w ostatnich latach jest wykorzystywanie stacji radiolokacyjnych z fazowanymi, aktywnymi antenami ścianowymi do śledzenia, lokacji i identyfikacji obiektów. W aktywnych antenach ścianowych są stosowane moduły nadawczo-odbiorcze, które mogą być dołączane do pojedynczych elementów promieniujących, albo do każdego z wierszy lub kolumn tworzących strukturę promieniującą. W antenach biernych moc nadawcza generowana w centralnym nadajniku lampowym jest rozprowadzana przez układy podziału, zasilające ścianowe struktury promieniujące, co wiąże się z dużymi stratami mocy nadawanej. Stosowanie ściany antenowej z "rozproszonym" nadajnikiem i odbiornikiem ma wiele zalet w stosunku do tzw. anten ścianowych biernych. Podstawowymi zalet[...]

Moduł nadawczy dużej mocy impulsowej

Czytaj za darmo! »

Moduł nadawczy dużej mocy impulsowej jest przeznaczony do pracy w torze nadawczym radarów pracujących w zakresie częstotliwości pasma S. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii tranzystorów dużej mocy dąży się do zastępowania nadajników lampowych nadajnikami półprzewodnikowymi. Nadajniki półprzewodnikowe mogą pracować z dłuższymi impulsami (nawet do 300 µs) i większymi współczy[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 5. System diagnostyczny

Czytaj za darmo! »

Prezentowany system diagnostyczny aktywnej anteny radiolokacyjnej obejmuje tory nadawcze zasilające szesnastowierszową strukturę promieniującą. Każdy wiersz struktury promieniującej ma dwa wejścia, do których docierają sygnały wzbudzania, wzmocnione w torach nadawczych modułów nadawczo- odbiorczych. Realizacja założonego kształtu oraz położenia w przestrzeni charakterystyki nadawczej wymaga wytworzenia na wyjściach modułów odpowiedniego rozkładu amplitud i faz sygnałów wzbudzenia. Uzyskuje się to przez sterowanie charakterystykami transmisyjnymi modułów w zakresie amplitudy i fazy. W opisywanym modelu anteny aktywnej charakterystyki amplitudowe są stałe i realizują dyskretny rozkład na wejściach struktury promieniującej. Charakterystyki fazowe są modyfikowane poprzez odpowiedn[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S.Część 2. System odbiorczy.

Czytaj za darmo! »

System odbiorczy anteny radiolokacyjnej wykorzystuje do odbioru sygnałów radiolokacyjnych szesnastowierszową strukturę promieniującą. W każdym z wierszy struktury promieniującej są dwa wyjścia sygnału, do których dochodzą sygnały odebrane z przestrzeni, zsumowane w symetrycznych względem siebie strukturach sumatorów. Symetria struktur sumatorów zapewnia synfazowość sygnałów na obydwu wyjściach wiersza, dzięki temu jest możliwe kształtowanie azymutalnych charakterystyk odbiorczych sumacyjnych i różnicowych. W pobliżu wyjść z wierszy antenowych są umieszczone trójramienne cyrkulatory spełniające rolę przełączników nadawanie- odbiór, rozdzielające kierunki transmisji sygnałów nadawanych i odbieranych. Do ramienia odbiorczego cyrkulatora jest włączony małoszumny wzmacniacz wstępny[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 3. System nadawczy

Czytaj za darmo! »

System antenowy aktywnej anteny radiolokacyjnej według koncepcji opisanej w części 1 artykułu [1] wykorzystuje do nadawania radiolokacyjnych sygnałów sondujących szesnastowierszową strukturę promieniującą. Do każdego z wierszy struktury promieniującej nadawczego systemu antenowego są doprowadzane sygnały impulsowe o określonej amplitudzie i fazie, wytwarzane w blokach formowania wiązki nadawczej. W systemie zastosowano układ symetrycznego pobudzania struktury promieniującej przez sygnały wytwarzane w dwóch niezależnych blokach formowania wiązki nadawczej. Takie rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie mocy wypromieniowywanej w przestrzeń, dzięki zmniejszeniu strat w liniach doprowadzających moc do struktury promieniującej i zmniejszeniu strat w układach składania mocy w modułach. [...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 6. Pomiary charakterystyk antenowych odbiorczych i nadawczej

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem poprzednich pięciu komunikatów na temat aktywnej anteny radiolokacyjnej na pasmo S. Część pierwsza cyklu artykułów [1] przedstawia koncepcję systemu anteny aktywnej, druga część [2] szczegółowo przestawia rozwiązanie systemu odbiorczego, trzecia część [3] opisuje system nadawczy anteny, część czwarta [4] dotyczy systemu zasilania natomiast część piąta [5] omawia system diagnostyki i sterowania anteny. Sprawdzeniem poprawności koncepcji anteny aktywnej jest uzyskanie wymaganych charakterystyk antenowych zarówno nadawczej, jak i odbiorczych w paśmie pracy urządzenia oraz jego bezawaryjna praca w czasie pomiarów.Wramach przypomnienia zostanie krótko przedstawiona koncepcja systemu anteny aktywnej. Struktura systemu Koncepcja system antenowego[...]

 Strona 1