Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ LORENS"

Moduł nadawczy dużej mocy impulsowej

Czytaj za darmo! »

Moduł nadawczy dużej mocy impulsowej jest przeznaczony do pracy w torze nadawczym radarów pracujących w zakresie częstotliwości pasma S. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii tranzystorów dużej mocy dąży się do zastępowania nadajników lampowych nadajnikami półprzewodnikowymi. Nadajniki półprzewodnikowe mogą pracować z dłuższymi impulsami (nawet do 300 µs) i większymi współczy[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S.Część 2. System odbiorczy.

Czytaj za darmo! »

System odbiorczy anteny radiolokacyjnej wykorzystuje do odbioru sygnałów radiolokacyjnych szesnastowierszową strukturę promieniującą. W każdym z wierszy struktury promieniującej są dwa wyjścia sygnału, do których dochodzą sygnały odebrane z przestrzeni, zsumowane w symetrycznych względem siebie strukturach sumatorów. Symetria struktur sumatorów zapewnia synfazowość sygnałów na obydwu wyjściach wiersza, dzięki temu jest możliwe kształtowanie azymutalnych charakterystyk odbiorczych sumacyjnych i różnicowych. W pobliżu wyjść z wierszy antenowych są umieszczone trójramienne cyrkulatory spełniające rolę przełączników nadawanie- odbiór, rozdzielające kierunki transmisji sygnałów nadawanych i odbieranych. Do ramienia odbiorczego cyrkulatora jest włączony małoszumny wzmacniacz wstępny[...]

Aktywna antena radiolokacyjna na pasmo S. Część 3. System nadawczy

Czytaj za darmo! »

System antenowy aktywnej anteny radiolokacyjnej według koncepcji opisanej w części 1 artykułu [1] wykorzystuje do nadawania radiolokacyjnych sygnałów sondujących szesnastowierszową strukturę promieniującą. Do każdego z wierszy struktury promieniującej nadawczego systemu antenowego są doprowadzane sygnały impulsowe o określonej amplitudzie i fazie, wytwarzane w blokach formowania wiązki nadawczej. W systemie zastosowano układ symetrycznego pobudzania struktury promieniującej przez sygnały wytwarzane w dwóch niezależnych blokach formowania wiązki nadawczej. Takie rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie mocy wypromieniowywanej w przestrzeń, dzięki zmniejszeniu strat w liniach doprowadzających moc do struktury promieniującej i zmniejszeniu strat w układach składania mocy w modułach. [...]

 Strona 1