Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN B. KOSMOWSKI"

Optyczna tomografia niskokoherentna w badaniach obiektów technicznych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatniej dekady można było zaobserwować gwałtowny rozwój optycznej tomografii niskokoherentnej (OCT) na potrzeby medycyny. W przeciwieństwie do wymagań stawianych tej technice w pomiarach i diagnostyce medycznej (krótki czas pomiaru, długość fali promieniowania optycznego dopasowana do transmisji w wodzie, nieszkodliwa moc promieniowania), w badaniach obiektów technicznych stawiane [...]

Badanie niejednorodności warstwy ceramiki PLZT metodami optycznej interferometrii niskokoherentnej

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie poprawności wytwarzania warstwowych materiałów ceramicznych ma szczególne znaczenie dla zachowania ich pożądanych właściwości oraz optymalizacji procesu technologicznego. Defekty i niejednorodności powstałe podczas wytwarzania warstw ceramicznych znacząco wpływają na ich wytrzymałość oraz parametry użytkowe. Szybki rozwój metod oceny jakości wytwarzanych materiałów oraz kontrol[...]

Zastosowanie interferometrii niskokoherentnej do jednoczesnego pomiaru grubości i współczynnika załamania struktur warstwowych

Czytaj za darmo! »

Interferometria niskokoherentna, nazywana także interferometrią światła białego jest atrakcyjną metodą pomiarową, oferującą dużą zdolność rozdzielczą, wysoką czułość i krótki czas pomiarów. W przeciwieństwie do klasycznej interferometrii, wykorzystującej źródła promieniowania optycznego o dużej koherencji czasowej, interferometria niskokoherentna umożliwia pomiary bezwzględne. Ze względu na łatwą możliwość odseparowania sygnału optycznego pochodzącego z interferencji od sygnału tła, interferometria niskokoherentna jest szczególnie przydatna do badań obiektów o różnych właściwościach optycznych - od transparentnych do silnie rozpraszających. Z tego względu znalazła ona zastosowanie między innymi w optycznej tomografii koherentnej (OCT) do obrazowania obiektów niejednorodnych. OCT jest mocno rozwijana w zastosowaniach medycznych jako nieinwazyjne narzędzie diagnostyczne w obrazowaniu biomedycznym, szczególnie w okulistyce, dermatologii, stomatologii, kardiologii i endoskopii [1-3]. Tomografia ta znalazła także zastosowanie w badaniach obiektów technicznych, np. ceramiki [4-7], warstw antykorozyjnych [8, 9], polimerów [4, 10, 11], materiałów kompozytowych [12], papieru [13], elementów mikromechanicznych [4]. W badaniach obiektów technicznych bardzo duże znaczenie ma pomiar grubości warstw. Interferometrem mierzona jest różnica dróg optycznych w ramionach pomiarowym i odniesienia. Pomiar grubości geometrycznej warstwy metodami interferometrycznymi jest możliwy przy znajomości współczynnika załamania warstwy. Niestety, często współczynnik ten nie jest znany, w wyniku czego za pomocą interferometrii optycznej dokonujemy pomiaru jedynie grubości optycznej warstw. W pracy zostaną przedstawione opracowane metody jednoczesnego pomiaru grubości geometrycznej warstwy i współczynnika załamania. Jedna z nich oparta jest na pomiarach położenia górnej powierzchni granicznej warstwy, jej grubości optycznej i położenia podłoża, na którym się[...]

Niskokoherentny, interferometryczny system do badania właściwości materiałów ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Optyczna tomografia koherentna (OCT - Optical Coherent Tomography) jest intensywnie rozwijaną techniką nieinwazyjnego obrazowania wewnętrznej struktury materiałów. Zasada działania OCT oparta jest na pomiarze czasu opóźnienia oraz natężenia sygnału odbitego i wstecznie rozproszonego przez badany obiekt. Do pomiaru tych wielkości wykorzystywane są techniki interferometryczne. Szczegółowo zasa[...]

 Strona 1